Nebezpečné věci

​Česko přistoupilo k mnohostranné dohodě RID 1/2024

6.6. – Česko přistoupilo k mnohostranné dohodě RID 1/2024, která platí podle oddílu 1.5.1 RID. Týká se přepravy odpadu kontaminovaného volným azbestem (UN čísla 2212 a 2590), který není fixován nebo ponořen v pojivu tak, aby nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství vdechovatelného azbestu, může být přepravován ve volně loženém stavu podle ustanovení kódů VC 1 a VC 2 pododdílu 7.3.3.1 RID.

Návrh manuálu pro aplikaci a implementaci RID

22.5. - Zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici, které se koná 22. května v Bernu, bude předložen návrh sekretariátu OTIF na vypracování „Příručky pro aplikaci a implementaci RID“.

​Byla zveřejněno změna Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Rev. 23

10.3. – Výbor expertů na svém jedenáctém zasedání (9. prosince 2022) přijal soubor změn Vzorových předpisů pro přepravu nebezpečného zboží, Rev. 23 (viz ST/SG/AC.10/50/Ad­d.1). Rev. 23 platí od roku 2023 a zveřejněná byla letos v lednu na webových stránkách EHK OSN. Jedná se o „vzorové předpisy“, které jsou pouze doporučující, nikoliv závazné.

​Vyšla Příručka zkoušek a kritérií OSN, rev. 8

9.3. – Výbor expertů na svém desátém zasedání (11. prosince 2020) přijal soubor dodatků k sedmému revidovanému vydání Manuálu, které byly rozeslány jako dokument ST/SG/AC.10/48/Ad­d.2 a publikovány jako ST/SG /AC.10/11/Rev­.7/Amend.1. Vý­bor na svém jedenáctém zasedání (9. prosince 2022) přijal nový soubor změn k sedmému revidovanému vydání Příručky, které byly rozeslány jako dokument ST/SG/AC.10/50/Ad­d.2. Na stránkách unece.org byla příručka publikována letos v lednu.

Zasedání stálé pracovní skupiny expertů RID

19.1. - Ve dnech 20. až 23. listopadu se v Londýně konalo 16. zasedání stálé pracovní skupiny Výboru expertů RID, které zároveň připomnělo 130. výročí vydání Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

Společnost cargo-partner spustila LCL servis pro nebezpečné zboží

19.12. - Mezinárodní poskytovatel přepravy a logistiky cargo-partner opět rozšířil svoji nabídku LCL řešení a zavedl novou službu konsolidace námořní přepravy nebezpečného zboží z Číny do Evropy. Servis je vhodný pro různé automobilové produkty, včetně komponentů, autobaterií a elektronického zboží s různými typy integrovaných baterií.

Mnohostranná dohoda RID 2/2023

29.11. - Česká republika 16. listopadu podepsala mnohostrannou dohodu RID 2/2023 podle oddílu 1.5.1 RID. Mnohostranná dohoda se týká přepravy sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem (UN 3551) nebo sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem ob­sažených v zařízeních nebo balených se zařízeními (UN 3552) odchylně od ustanovení oddílu 3.2.1, tabulky A, za podmínek stanovených v této dohodě.

Společné zasedání pracovních skupin pro přepravu nebezpečných věcí

30.10. - Podzimní společné zasedání pracovních skupin ADN, ADR a RID pokračovalo v přípravě změn, které budou platit od 1. ledna 2025. Zasedání se uskutečnilo opět prezentační formou od 19. do 27. září v Paláci národů v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali naposled pod předsednictvím Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 22 členských států, Zimbabwe s hlasem poradním, Evropská unie (EU), Evropská železniční agentura (ERA) a 16 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupoval Jiří Kokeš z odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy.

​Podzim 2023 a příprava legislativy pro přepravy nebezpečných věcí

26.8. – Je tomu něco přes půl roku, co platí novelizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, silniční a železniční dopravou, a již se začínají připravovat změny, které budou platit od roku 2025.

​Zveřejněno 10. revidované vydání GHS

20.8. – Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) v Ženevě zpřístupnila k bezplatnému stažení desáté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS Rev. 10, 2023 – Purple Book). Zatím se jedná o verzi v angličtině a francouzštinu.

spinner