Zasedání stálé pracovní skupiny expertů RID

Zasedání stálé pracovní skupiny expertů RID

19.1. - Ve dnech 20. až 23. listopadu se v Londýně konalo 16. zasedání stálé pracovní skupiny Výboru expertů RID, které zároveň připomnělo 130. výročí vydání Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

Zasedání zahájil britský ministr dopravy a poslanec Mark Harper, který přivítal účastníky a popřál úspěch zasedání. Stála pracovní skupina pak zasedala pod předsednictvím Caroline Bailleux z Belgie.

Stálá pracovní skupina nejprve prověřila všechna rozhodnutí přijatá na společných zasedáních RID/ADR/ADN v letech 2022 a 2023, aby mohla být připravena pro jejich přijetí na zasedání Výboru expertů RID, které se bude konat v květnu roku 2024. Zbývá ještě vyřešit různé otázky, které zůstaly otevřené na posledním společném jednání.

Kromě toho bylo projednáno doporučení společné koordinační expertní skupiny k začlenění technických požadavků na vozidla, jež se vztahují na vozy pro přepravu nebezpečných věcí a které jsou v současnosti obsaženy pouze v RID, do Jednotných technických předpisů (UTP) a Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI). Vzhledem k tomu, že tyto změny musí schválit také Technický výbor OTIF a další dva výbory na úrovni Evropské unie, očekává se, že tyto právní změny vstoupí v platnost nejdříve v roce 2027.

Kromě těchto dvou velkých bloků musela stálá pracovní skupina projednat řadu specificky železničních návrhů a přepravy nebezpečných věcí.

(sh)

Ilustrační foto: OTIF

spinner