​Byla zveřejněno změna Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Rev. 23

​Byla zveřejněno změna Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Rev. 23

10.3. - Výbor expertů na svém jedenáctém zasedání (9. prosince 2022) přijal soubor změn Vzorových předpisů pro přepravu nebezpečného zboží, Rev. 23 (viz ST/SG/AC.10/50/Add.1). Rev. 23 platí od roku 2023 a zveřejněná byla letos v lednu na webových stránkách EHK OSN. Jedná se o „vzorové předpisy“, které jsou pouze doporučující, nikoliv závazné.

Změny se týkají mimo jiné:

 • nových čísel OSN a ustanovení upravující přepravu sodíkových iontových baterií;
 • zařízení pro rozptylování ohně, disilanu, galia obsaženého ve výrobcích a sodné soli trifluormethyltetrazolu v acetonu;
 • zpřísnění podmínek pro přepravu hydroxidu tetramethylamonného, včetně vytvoření nového čísla OSN pro koncentrace nejméně 25 %;
 • změny ustanovení pro přepravu vozidel poháněných bateriemi, včetně vytvoření tří nových čísel OSN;
 • výjimky pro přepravu článků nebo baterií z výrobních sérií a předvýrobních prototypů;
 • nového zvláštního ustanovení ke zvýšení povoleného množství pro přepravu v omezeném množství některých stlačených plynů třídy 2.2 bez vedlejších rizik;
 • specifičtějších koncentračních limitů pro horké koncentrované roztoky dusičnanu amonného;
 • výjimky pro nitrocelulózové membránové filtry používané v zařízeních pro rychlé testování, jako jsou zařízení pro těhotenské testy, infekce COVID-19 nebo jiná infekční onemocnění;
 • farmaceutických produktů (jako jsou vakcíny), které jsou baleny ve formě připravené k podání; a
 • aktualizace požadavků na používání recyklovaných plastů v obalech.
 • Elektronická verze publikace, která je zdarma k dispozici pro účely konzultací v šesti oficiálních jazycích organizace OSN (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština), je k dispozici na adrese https://unece.org/publications/transport/dangerous-goods. Pro získání tištěné verze oficiální publikace Rev. 23 je třeba kontaktovat publikační službu EHK OSN.

  (sh)

  Ilustrační foto: Pixabay

  spinner