Nebezpečné věci

Německo: Přeprava nebezpečných věcí po železnici vykázala mírný nárůst závad

13.10. – Podle bezpečnostní zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) se počet zjištěných závad v oblasti přepravy nebezpečných věcí v roce 2019 v Německu nepatrně zvýšil z 6,9 na 7,1 %. EBA provedl v roce 2019 celkem 13 500 kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí. EBA kontroloval nejen železniční společnosti, ale i další subjekty podle zákona o nebezpečných věcech, jako jsou odesílatelé, provozovatelé, dopravci a přepravci. 

Změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici od roku 2021

30.8. – Kvůli pandemii COVID-19 muselo být v květnu 2020 zrušeno 56. Zasedání znalců pro přepravu nebezpečných věcí (RID), které mělo schválit veškeré změny předpisu RID, které by měly platit od 1. ledna 2021. Proto muselo být přistoupeno k uplatnění článku 21 § 3 a veškeré schvalovací procesy musely být uskutečněny písemnou formou. Ústřední úřad OTIF proto stanovil termíny připomínek a svalování do června 2020. Do tohoto termínu přišlo 33 hlasů, které se změnami souhlasily, čímž bylo quorum dle článku 21 splněno.

​Práce na podmínkách pro přepravu nebezpečných věcí budou pokračovat na podzim

20.8. – Plynulé zpracovávání novinek a změn při přepravě nebezpečných věcí bylo ve II. čtvrtletí tohoto roku značně narušeno koronavirovou epidemií, částečně i zastaveno. S částečným zlepšením dochází tak od podzimu 2020 k obnovení přerušených prací a to tím, že rozběhnou jednání různých grémií, která by měla pokračovat ve své práci.

DACHSER otevírá v Karlsruhe nový sklad pro nebezpečné zboží

10.7. – Mezinárodní logistický provider DACHSER zahájil provoz nového skladu nebezpečného zboží o velikosti 21 800 m2 v německém městě Malsch nedaleko Karlsruhe. Speciálně vybavené prostory jsou uzpůsobené pro bezpečné skladování chemických výrobků a nebezpečného materiálu, jako jsou barvy, nátěrové hmoty a lepidla, a nabízejí celkovou kapacitu 43 000 paletových míst. DACHSER do nového skladu investoval více než 20 milionů EUR.

USA přizpůsobují předpisy pro nebezpečné věci mezinárodním normám

14.6. - Pravidla „Finale Rule HM-215O“ vydává americký úřad PHMSA, který je zodpovědný za bezpečnost potrubní přepravy a přepravy nebezpečných věcí v souladu s nařízeními o nebezpečných látkách (HMR; 49 CFR část 171 až 180) a s mezinárodními normami.

Zveřejněny pokyny pro práci na cisternových kontejnerech

25.5. – Mezinárodní organizace pro cisternové kontejnery (ITCO) zveřejnila pokyny pro práci na cisternových kontejnerech.

Doprava nebezpečných věcí: Osvědčení zůstanou platná do 30. listopadu 2020

11.5. – Lucemburské velkovévodství iniciovalo vznik mnohostranné dohody, která byla zveřejněna jako mnohostranná dohoda M324 pro silniční dopravu nebezpečných věcí a jako RID 1/2020 pro železniční přepravu nebezpečných věcí.

Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci

Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci Premium

2.3. – Sedmé, přepracované vydání UN Manual of Tests and Criteria (Příručka zkoušek a kritérií) je k dispozici na webových stránkách EHK OSN v anglickém a francouzském jazyce. Již v prosinci roku 2018 členové výboru Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling – ECOSOC (Výbor odborníků pro dopravu nebezpečných věcí a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování) schválili množství změn v 6. vydání příručky.

V Ludwigshafenu zasedala skupina pro přepravu nebezpečných věcí v cisternách

V Ludwigshafenu zasedala skupina pro přepravu nebezpečných věcí v cisternách Premium

2.12. – V říjnu v německém Ludwigshafenu zasedala pracovní skupina, která se zabývala přepravou nebezpečných věcí v cisternách. Jednalo se o zasedání, které navazovalo na zasedání z roku 2018 a které začalo řešit problematiku přepravy nebezpečných věcí ve zvlášť velkých cisternových kontejnerech, které by mohly nahradit přepravu v cisternových vozech.

Začíná se uzavírat znění podmínek pro přepravy nebezpečných věcí platné od roku 2021

Začíná se uzavírat znění podmínek pro přepravy nebezpečných věcí platné od roku 2021 Premium

29.11. – Aktuální znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná uzavírat znění podmínek, které budou platit od roku 2021. Za tímto účelem se sešlo v Ženevě v Paláci Národů společné zasedání ADR /ADN a RID. 

spinner