Nebezpečné věci

​OTIF: Změny RID 2021 začnou platit od ledna

21.11. – Generální sekretariát Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) dne 2. listopadu 2020 všem členským státům COTIF oznámil, že s ohledem na skutečnost, že žádný ze členských států COTIF do 1. listopadu 2020 nepodal podle jednacího řádu Výboru znalců RID proti navrhovaným a schváleným změnám Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) námitky, tyto změny vstupují v platnost od 1. ledna 2021.


ČR přistoupila k mnohostranné dohodě RID 5/2020

13.11. – Mnohostranná dohoda RID 5/2020 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci a to ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem platných právních předpisů o odpadech. Konkrétní podmínky jsou přesně stanoveny v této dohodě a týkají se dále kvalifikace, obalů, podmínek pro přepravu ve volně loženém stavu, označování kusů a údajů v přepravním dokladu.

​Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí se po roce opět sešlo

9.11. - V březnu tohoto roku se mělo uskutečnit pravidelné společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí, které však z důvodu šíření viru COVID-19 muselo být přeloženo na podzim. Na základě této skutečnosti, velkého množství práce a z organizačních důvodů se proto uskutečnilo podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID, částečně formou videokonference a částečně přímo prezentační formou od 10. do 11. září v Bernu a od 14. do 18. září v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali pod předsednictvím pana Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 25 členských států, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA) a 17 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupovali 2 zástupci, když vedoucím delegace byl Ing. Knížek Luboš z Odboru drážní a vodní dopravy MD.

Přeprava nebezpečných věcí ve Švýcarsku po železnici se stala bezpečnější

28.10. – Na všechny důležité železniční tratě, po kterých se přepravují nebezpečné věci, se ve Švýcarsku vztahuje vyhláška o ochraně před nehodami. Železnice pro ně musí přijmout veškerá vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v případě nehody. Proces screeningu se za posledních dvacet let ukázal jako účinný nástroj pro hodnocení rizik. Rizika závisí mimo jiné na frekvenci přepravy, rychlosti jízdy a hustotě populace podél železničních tratí. Data jsou vyhodnocována každé tři až čtyři roky. Nové výsledky jsou optimistické.

Německo: Přeprava nebezpečných věcí po železnici vykázala mírný nárůst závad

13.10. – Podle bezpečnostní zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) se počet zjištěných závad v oblasti přepravy nebezpečných věcí v roce 2019 v Německu nepatrně zvýšil z 6,9 na 7,1 %. EBA provedl v roce 2019 celkem 13 500 kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí. EBA kontroloval nejen železniční společnosti, ale i další subjekty podle zákona o nebezpečných věcech, jako jsou odesílatelé, provozovatelé, dopravci a přepravci. 

Změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici od roku 2021

30.8. – Kvůli pandemii COVID-19 muselo být v květnu 2020 zrušeno 56. Zasedání znalců pro přepravu nebezpečných věcí (RID), které mělo schválit veškeré změny předpisu RID, které by měly platit od 1. ledna 2021. Proto muselo být přistoupeno k uplatnění článku 21 § 3 a veškeré schvalovací procesy musely být uskutečněny písemnou formou. Ústřední úřad OTIF proto stanovil termíny připomínek a svalování do června 2020. Do tohoto termínu přišlo 33 hlasů, které se změnami souhlasily, čímž bylo quorum dle článku 21 splněno.

​Práce na podmínkách pro přepravu nebezpečných věcí budou pokračovat na podzim

20.8. – Plynulé zpracovávání novinek a změn při přepravě nebezpečných věcí bylo ve II. čtvrtletí tohoto roku značně narušeno koronavirovou epidemií, částečně i zastaveno. S částečným zlepšením dochází tak od podzimu 2020 k obnovení přerušených prací a to tím, že rozběhnou jednání různých grémií, která by měla pokračovat ve své práci.

DACHSER otevírá v Karlsruhe nový sklad pro nebezpečné zboží

10.7. – Mezinárodní logistický provider DACHSER zahájil provoz nového skladu nebezpečného zboží o velikosti 21 800 m2 v německém městě Malsch nedaleko Karlsruhe. Speciálně vybavené prostory jsou uzpůsobené pro bezpečné skladování chemických výrobků a nebezpečného materiálu, jako jsou barvy, nátěrové hmoty a lepidla, a nabízejí celkovou kapacitu 43 000 paletových míst. DACHSER do nového skladu investoval více než 20 milionů EUR.

USA přizpůsobují předpisy pro nebezpečné věci mezinárodním normám

14.6. - Pravidla „Finale Rule HM-215O“ vydává americký úřad PHMSA, který je zodpovědný za bezpečnost potrubní přepravy a přepravy nebezpečných věcí v souladu s nařízeními o nebezpečných látkách (HMR; 49 CFR část 171 až 180) a s mezinárodními normami.

Zveřejněny pokyny pro práci na cisternových kontejnerech

25.5. – Mezinárodní organizace pro cisternové kontejnery (ITCO) zveřejnila pokyny pro práci na cisternových kontejnerech.

spinner