Přeprava nebezpečných věcí ve Švýcarsku po železnici se stala bezpečnější

Přeprava nebezpečných věcí ve Švýcarsku po železnici se stala bezpečnější

28.10. - Na všechny důležité železniční tratě, po kterých se přepravují nebezpečné věci, se ve Švýcarsku vztahuje vyhláška o ochraně před nehodami. Železnice pro ně musí přijmout veškerá vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v případě nehody. Proces screeningu se za posledních dvacet let ukázal jako účinný nástroj pro hodnocení rizik. Rizika závisí mimo jiné na frekvenci přepravy, rychlosti jízdy a hustotě populace podél železničních tratí. Data jsou vyhodnocována každé tři až čtyři roky.

Ve srovnání s výsledky posledního screeningu v roce 2014 se celkové riziko pro populaci snížilo: 97,3 % železniční sítě vykazuje přijatelná rizika. Podle nového screeningu, zveřejněného na stránkách Bundesamt für Verkehr BAV neexistují žádná nepřijatelná rizika. Ve srovnání s výsledky screeningu v roce 2014 lze nejvýraznější snížení rizik pozorovat u klíčové látky chlor. Důvodem je zejména snížená rychlost jízdy při přepravě chloru, která byla dohodnuta v roce 2016.

V posledních letech se významně vyvinuly výpočetní kapacity, možnosti modelování, stav techniky, dostupnost dat a porozumění jevům, které mohou vést k nehodám. Na rok 2021 je proto plánována komplexní revize screeningu, což je mít mocný nástroj, který by byl schopen co nejlépe vyhodnotit riziko nehod pro obyvatelstvo a životní prostředí.

(sh)

Foto: sh

spinner