ČR přistoupila k mnohostranné dohodě RID 5/2020

ČR přistoupila k mnohostranné dohodě RID 5/2020

13.11. - Mnohostranná dohoda RID 5/2020 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci a to ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem platných právních předpisů o odpadech. Konkrétní podmínky jsou přesně stanoveny v této dohodě a týkají se dále kvalifikace, obalů, podmínek pro přepravu ve volně loženém stavu, označování kusů a údajů v přepravním dokladu.


Mnohostrannou dohodu iniciovalo Rakousko na konci září 2020. V době vypracování tohoto článku k dohodě přistoupila Česká republika. Dohoda proto platí pro železniční přepravy na území těchto států a mezi těmito státy.

Dohoda je platná do 21. září 2025. Podrobnosti a aktuální stav lze zjistit ze stránek MD ČR, příp. OTIF.

zpracoval sh
spinner