Německo: Přeprava nebezpečných věcí po železnici vykázala mírný nárůst závad

Německo: Přeprava nebezpečných věcí po železnici vykázala mírný nárůst závad

13.10. - Podle bezpečnostní zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) se počet zjištěných závad v oblasti přepravy nebezpečných věcí v roce 2019 v Německu nepatrně zvýšil z 6,9 na 7,1 %. EBA provedl v roce 2019 celkem 13 500 kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí. EBA kontroloval nejen železniční společnosti, ale i další subjekty podle zákona o nebezpečných věcech, jako jsou odesílatelé, provozovatelé, dopravci a přepravci. Cílená kontrola podezřelých přeprav vedla podle informací ke zlepšení kultury bezpečnosti v dotčených podnicích. 


V oblasti vozů zjistil EBA nedostatky v čistě technických kontrolách vozů na 170 z 5400 kontrolovaných vozech, což odpovídá míře 1,3 % (předchozí rok vykázal 3,7 %). V rámci kontrol nebezpečných věcí provedli inspektoři EBA také 12 700 speciálně technických kontrol vozů. Při nich 162 vozů přepravujících nebezpečné věci vykazovalo technické závady, což bylo 1,9 %.

Těžiště bylo dále zaměřeno na přepravy nebezpečných věcí ze zahraničí, když důvodem je stoupající počet závad u těchto přeprav ve srovnání se zásilkami z vnitrozemí. K provádění těchto kontrol, EBA stále častěji zastavuje vlaky ve vhodných provozních stanicích na jejich trase a kontroluje je; kontroly jsou prováděny také ve vstupních pohraničních stanicích.

Stejně jako v roce 2019 se i v tomto roce chce EBA blíže zaměřit na RID nekonformní cisterny.

(sh)

Foto: Stanislav Hájek
spinner