Nebezpečné věci

Projekt ChemLog T&T na Slovensku

Chemický průmysl stále zvyšuje bezpečnost přeprav

V prosinci 2014 skončil projekt ChemLog Tracking and Tracing (ChemLog T&T), do kterého jsme se zapojili v roce 2012. Nyní je tedy čas zabývat se jeho aplikací do praxe. Systém je využíván Žilinskou univerzitou pro další vývoj aplikací, zkoušení vozidel, upevnění nákladu a další dynamické procesy. Velmi se osvědčil například při dynamických zkouškách upevnění nákladu na železničních vozech.

RID

Změny v přepravě nebezpečných věcí byly schváleny

Koncem května se v Bernu uskutečnila dvě zasedání, která se věnovala přepravě nebezpečných věcí na železnici. Prvním z nich bylo 3. zasedání stálé pracovní skupiny RID, které připravovalo ke schválení poslední změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), druhým pak 53. zasedání výboru znalců RID, které veškeré změny projednané v letech 2012 až 2014 schválilo a pověřilo Ústřední úřad OTIF v Bernu, aby je zveřejnil jako konsolidované změny do RID, který bude platit od 1. ledna roku 2015.

Železniční doprava

Série nehod cisternových vlaků vedla k přísnějším opatřením

Ve Spojených státech a v Kanadě se v poslední době udála řada železničních nehod nákladních vlaků, v nichž byly účastny cisternové vozy. Příslušné železniční orgány i samotní dopravci proto byli nuceni přijmout některá opatření, aby tuto neblahou sérii zastavili.

CDV

Kontroly ADR v provozovnách dopravců se zaměřují i na bezpečnostní poradce

Provozování silniční dopravy je podmíněno dodržováním řady předpisů. Patří sem národní legislativa, právo Evropské unie i mezinárodní úmluvy. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava nebezpečných věcí po silnici musí být v tuzemsku prováděna v souladu s požadavky zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. a mezinárodní dohody ADR. Dodržování povinností souvisejících s touto přepravou je kontrolováno při silničních kontrolách a v rámci dohlídek v provozovnách.

Společné zasedání ADN, ADR a RID

Úpravy předpisů platných od roku 2015 jsou již dokončeny

V březnu se v Bernu v budově Světové poštovní unie (UPU) uskutečnilo další pravidelné Společné zasedání ADN, ADR a RID. Zúčastnily se ho delegace z 23 zemí a zástupci Evropské unie, OSŽD a čtrnácti nestátních mezinárodních organizací. Na programu bylo především schvalování posledních změn v předpisech platných od roku 2015.

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Čeští bezpečnostní poradci mají v Evropě velmi dobré jméno

V únoru se do bývalého hlavního města Spolkové republiky Německo Bonnu sjeli zástupci asociací bezpečnostních poradců z několika evropských zemí, aby se zde navzájem seznámili nejen s postavením těchto poradců v jednotlivých zemích. Českou republiku zastupovali členové Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ). Jejího prezidenta Vladimíra Zeleného jsme se zeptali nejen na to, o čem se jednalo v Bonnu, ale zejména na novinky v oblasti dohledu na přepravu nebezpečného zboží.

Ing. Ladislav Špaček (SCHP ČR) pro DN

Hledá se platforma pro monitoring pohybu nebezpečného zboží

Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) je od roku 2012 partnerem projektu ChemLog T&T, jehož hlavní náplní je monitoring kontejnerových přeprav nebezpečných látek. Tento projekt navazuje na podobný, který se v letech 2009 až 2013 zabýval obecně logistikou chemických látek ve střední a východní Evropě. V jaké fázi momentálně projekt ChemLog T&T je a co si od něj jeho partneři slibují, jsme se zeptali Ing. Ladislava Špačka, CSc., sekretáře pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí Svazu chemického průmyslu ČR.

Přeprava nebezpečného zboží

Držitelé vozů dobrovolně zvyšují jejich bezpečnost

Vybavení cisternových vozů (crashové nárazníky a ochrana proti přenárazníkování) – pro některé nebezpečné věci je toto zákonná povinnost. Držitelé vozů však dobrovolně přistupují k některým dalším bezpečnostním prvkům, které zvyšují bezpečnost cisternových vozů.

Případová studie

U ČD Cargo patří nebezpečné věci k nejvíce přepravovaným komoditám

Stejně jako každý rok patřila přeprava nebezpečných věcí u ČD Cargo, a. s., i v roce 2013 k nejvíce přepravovaným komoditám z pohledu celkového množství přeprav. Celkem se přepravilo více než 134 tisíc zásilek jak v mezinárodní přepravě, tak po České republice. Společnost zajišťovala přepravu nebezpečných věcí všech tříd, které lze po železnici běžně přepravit. Mezi nejčastěji přepravované nebezpečné věci patřily hořlavé kapaliny (50 procent) a žíravé látky (16 procent).

Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA CZ, a. s.)

Centrální monitoring nahrazují vlastní systémy dopravců

Obava ze zneužití informací v obchodním styku ze strany dopravců, kteří se podílejí na přepravách nebezpečných látek, je jedním z důvodů, proč se stále nedaří výrazně zpřísnit dohled nad přepravami nebezpečných látek. Potvrdil to Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí Akademie dopravního vzdělávání DEKRA Automobil.

spinner