​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn

​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn

Zasedání expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí začalo přijímat první rozhodnutí pro vydání 20. vzorových předpisů OSN. Různá témata byla poprvé projednávána a většinou odložena k projednání na následujících zasedáních. Změny by se pak měly objevit v ADR/RID a ADN 2019. Zasedání expertů OSN předsedal Duane Pfund z USA, zúčastnili se ho zástupci 22 států s právem hlasovat a více než 30 nevládních organizací.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner