O DOPRAVNÍCH NOVINÁCH

Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku s působením na českém a slovenském mediálním trhu.

Jednotlivé strany jsou věnovány následujícím oblastem:

 

DOPRAVNÍ NOVINY

Přinášejí aktuální a odborné informace určené především podnikatelům a řídícím pracovníkům firem podnikajících ve výše uvedených oborech a v dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Zprostředkovávají informace orgánům státní správy a všem zájemcům o dopravně-logistickou tematiku.

Dopravní noviny jsou partnerem DVV Media Group – sítě dopravně-logistických periodik vycházejících v několika evropských zemích. To podporuje jejich „evropskost“ při zachování důrazu na vnitrostátní problematiku.

V obsahu najdete aktuální zpravodajství, rozhovory se zajímavými osobnostmi a profily významných firem světa dopravy.

Dopravní noviny jsou distribuovány na základě předplatného.

Předplatné Dopravních novin zahrnuje i exkluzivní elektronické newslettery s aktuálním zpravodajstvím.

Součástí předplatného je také volný vstup do jinak částečně zpoplatněných a denně aktualizovaných zpráv a článků na www.dnoviny.cz – doprava a logistika online, včetně elektronického archivu.

Dopravní noviny nabízejí rovněž širokou škálu možností komerčních prezentací.

Další podrobnosti najdete v sekci inzerce a předplatné.

Vydavatel: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
Periodicita: DN vycházejí každý 2. čtvrtek
Rozsah: min. 10 stran A3
Jazyk: český
Distribuce: Česká a Slovenská republika

spinner