SEMINÁŘE

Dopravní noviny pořádají odborné semináře o efektivním řešení problémů, s nimiž se v současnosti při svém podnikání na dopravně-logistickém trhu setkáváte. 

Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR oslovují přední odborníky i zástupce státní správy, aby na těchto akcích předávali své praktické znalosti a zkušenosti. Témata seminářů vybíráme především podle aktuální situace na trhu a vývoje v české i evropské legislativě.

Semináře a konference Dopravních novin rovněž představují inovativní a zajímavé produkty a pravidelně se stávají místem pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Proběhlé semináře:  

 • Clo akutálně a brexit
 • Aktuální celní problematika 2018
 • III. vlna zavedení systému evidence tržeb (EET) a její dopad na logistickou praxi 2017
 • Nařízení EU k ochraně osobních údajů GDPR 2017
 • Nové celní předpisy v obchodní praxi 2017
 • Vyznáte se v NOZ? Otázky, které budí v noci speditéry
 • Celní kodex UCCA – změny 2016
 • Celní kodex UCCA – změny 2016
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství
 • Zboží dvojího užití
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství
 • DPH u přepravy zboží a služeb souvisejících
 • Změny v organizaci Celní správy ČR
 • NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY & INCOTERMS & FBL
 • E-DOVOZ – elektronické celní řízení
 • Rozhodčí doložky v rámci smluv o přepravě  zboží
spinner