Asociace ABPZ

Je nutné posílit kontroly nakládání s nebezpečným zbožím

Je nutné posílit kontroly nakládání s nebezpečným zbožím

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tímto známým rčením lze vystihnout momentální situaci na poli kontroly dodržování všech předpisů při přepravě nebezpečného zboží, které přitom tvoří až pětinu veškerého přepraveného nákladu na českém trhu. Podle prezidenta Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) Vladimíra Zeleného se podceňování kontroly dodržování všech předpisů jednou nemusí vyplatit.

Několik případů ze zahraničí z poslední doby, ať už například z Kanady či z Itálie, dokazuje, že nehoda vozidla přepravujícího nebezpečné látky (v obou případech šlo o vykolejení vlaku) může mít nedozírné následky, a to nejen na vozidle či přepravovaném zboží. „Je zejména na ministerstvem dopravy pověřených kontrolních orgánech, aby zvýšily četnost kontrol. Musíme také vzít v úvahu, že v zahraničí, konkrétně v Německu a Maďarsku, jsou touto kontrolou pověřeny celé speciální skupiny odborníků. Je nezbytně nutné, aby daleko důrazněji při kontrolách manipulací s nebezpečnými věci postupovaly také pověřené místní úřady,“ upozornil Vladimír Zelený s tím, že samotným bezpečnostním poradcům a znalcům občas komplikuje jejich činnost to, že jsou v zaměstnaneckém poměru vůči kontrolovanému subjektu. Ideálním stavem by byla nezávislost těchto poradců a znalců, nicméně podle zkušeností české asociace je jejich postavení podobné i v ostatních evropských zemích, které se sdružují v Evropské asociaci bezpečnostních poradců a znalců (EASA). „Ve srovnání s 15 členskými státy této asociace mohu jednoznačně konstatovat, že čeští poradci a znalci jsou na velmi vysoké odborné úrovni,“ zdůraznil šéf ABPZ.

Podle jeho slov by bylo nutné zpřísnit kontrolu přepravy nebezpečného zboží zejména u tranzitní dopravy z Balkánu, a to jak silniční, tak železniční. Ideálním stavem by pak bylo dostat maximální objem přeprav nebezpečných látek na železnici, riziko nehody na silnici je totiž výrazně vyšší než riziko nehody na železnici. O problémech s tranzitem nebezpečných látek přes české území také chtějí členové české asociace hovořit na podzimním zasedání EASA, které se uskuteční v Praze. Dalším tématem diskuse bude vzdělávání bezpečnostních poradců a znalců.

Pokud jde o předpisy upravující práci členů ABPZ, platí od 1. ledna letošního roku novelizovaný předpis RID, až do konce června je však možné řídit se ještě předpisem z roku 2013. Na mezinárodním poli se přitom již pilně pracuje na dalších změnách v předpisu RID, který bude platit od roku 2017. Samotná ABPZ chystá na polovinu dubna výroční valnou hromadu, kde se bude mluvit nejen o hospodaření asociace a jejích plánech na nejbližší dobu. Mezi tyto plány patří mimo jiné pořádání pravidelných odborných seminářů a exkurzí do výrobních závodů, kde se manipuluje s nebezpečnými látkami.

Tomáš Johánek

spinner