Změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici od roku 2021

Změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici od roku 2021
30.8. - Kvůli pandemii COVID-19 muselo být v květnu 2020 zrušeno 56. Zasedání znalců pro přepravu nebezpečných věcí (RID), které mělo schválit veškeré změny předpisu RID, které by měly platit od 1. ledna 2021. Proto muselo být přistoupeno k uplatnění článku 21 § 3 a veškeré schvalovací procesy musely být uskutečněny písemnou formou. Ústřední úřad OTIF proto stanovil termíny připomínek a svalování do června 2020. Do tohoto termínu přišlo 33 hlasů, které se změnami souhlasily, čímž bylo quorum dle článku 21 splněno.

Na základě těchto písemných souhlasů generální sekretariát OTIF přistoupil k vyhotovení notifikovaných textů změn RID 2021, které rozeslal jednotlivým členským státům k dalšímu využití a zpracování. Zároveň ve smyslu článku 35 § 4 COTIF tyto texty vstoupí v platnost po 6 měsících od jejich zveřejnění, tj. 1. 1. 2021, pokud během 4 měsíců (tj. do 1. 11. 2020) od jejich zveřejnění minimálně čtvrtina členských států nevysloví námitky.

Notifikované texty jsou zveřejněny na stránkách OTIF:


Stanislav Hájek

Foto: autor

spinner