Nebezpečné věci

​Přechodné období pro přepravy nebezpečných věcí po silnici a železnici končí

16.6. – Dne 30. června 2023 končí přechodné období, do kdy bylo možné nebezpečné věcí po silnici či po železnici přepravovat podle podmínek, které platily buď do 31. 12. 2022, nebo které začaly platit 1. ledna 2023 a budou nyní platit 2 roky až do nejpozději 30. června 2025.

​Od roku 2025 dojde i ke změnám pro přepravu lithiových baterií

27.5. – S příští změnou předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dojde také k dalším změnám pro přepravu lithiových baterií. U lithiových baterií v přístrojích, předmětech a vozidlech se plánují také změny v balení, označování a také u přepravních dokladů.

Omezení přeprav nebezpečných věcí ve Španělsku

20.4. - Španělsko aktualizovalo doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, jakož i pro Baskicko a Katalánsko. O tomto omezení Španělsko informovalo Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených národů (EHK OSN) v souladu s oddílem 1.9.4 Dohody ADR o aktualizovaných, doplňujících podmínkách na svém území pro rok 2023.

​Dohoda ADR 2023 vychází ve Sbírce mezinárodních smluv

3.4. – Dne 11. 4. 2023 bude ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2023, a to jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

​Řád RID 2023 vyšel ve Sbírce mezinárodních smluv

30.3. – V částce 14 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo dne 30. března vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

​Začnou práce na změnách ADR, ADN a RID, jež budou platit od roku 2025

3.3. – Změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční (ADR), vnitrozemskou vodní (ADN) a železniční (RID) dopravou platí teprve dva měsíce, ale čas se nezastavil. A tak již v závěru měsíce března, od 20. do 24. 3., se v Bernu v budově Světové poštovní unie sejdou odborníci na přepravu nebezpečných věcí, aby pracovali na změnách, které budou platit od roku 2025.

Kontroly nebezpečných věcí na železnici v Německu v roce 2021

18.2. - Drážní spolkový úřad Spolkové republiky Německo (EBA) v závěru roku 2022 zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2021, kde hodnotí i stav v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

​IMDG Code 2022 oficiálně vyhlášen

4.2. – Vydání IMDG Code 2022 (včetně dodatku 41–22) vstupuje v platnost 1. ledna 2024 a může být dobrovolně uplatňováno od 1. ledna 2023. Jedná se o předpisy o přepravě nebezpečných věcí pro námořní dopravu, které lze uplatňovat na dobrovolném základě od 1. ledna 2023. IMDG- Code je zaveden jako právně závazný změnou nařízení o námořní přepravě nebezpečného zboží. Za účelem zjednodušení multimodální přepravy nebezpečných věcí jej však lze od 1. ledna 2023 uplatňovat na dobrovolné bázi.

​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

11.1. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech, k tomu došlo nyní od 1. ledna 2023. Zároveň některé mnohostranné dohody pozbyly své platnosti a jsou součástí Dohody ADR. Více v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

10.1. – Od 1. ledna letošního došlo ke změnám podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Tím došlo i ke změnám v oddílu 1.5.1 RID Dočasné odchylky, když některé mnohostranné dohody byly „včleněny“ do nových podmínek. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu.

spinner