​Začnou práce na změnách ADR, ADN a RID, jež budou platit od roku 2025

​Začnou práce na změnách ADR, ADN a RID, jež budou platit od roku 2025

3.3. - Změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční (ADR), vnitrozemskou vodní (ADN) a železniční (RID) dopravou platí teprve dva měsíce, ale čas se nezastavil. A tak již v závěru měsíce března, od 20. do 24. 3., se v Bernu v budově Světové poštovní unie sejdou odborníci na přepravu nebezpečných věcí, aby pracovali na změnách, které budou platit od roku 2025.

Jedná se o Společné zasedání ADN / ADR a RID, které se ještě pod vlivem doznívající koronavirové epidemie uskuteční jako hybridní. Pořadatelem je mezivládní organizace OTIF. Na programu jednání jsou víceméně stálé body jednání, ale samozřejmě s obsahem zcela novým.

Co nového by se mohlo objevit v podmínkách platných od roku 2025? Například: na základě jednoho z návrhů má dojít k diskusi, která by měla vést ke sjednocení definice „uzavřené vozidlo/krytý vůz/uzavřený kontejner“; v tabulce 1.1.3.6.3 v přepravní kategorii „0“ dochází ke změnám, které vyplývají z nových UN čísel; na základě závěru pracovní skupiny by měla být umožněna přeprava pod UN 3257 - roztavený hliník - ve speciálních k tomu určených vozech; přepravy vnitřních obalů obsahujících kapalné odpady ve složených obalech k likvidaci atd.

V plénu pak budou projednávána další témata, jako: cisterny a nové/novelizované normy; výklad nejasných ustanovení ADN/ADR/RID; zprávy o činnosti informačních pracovních skupin od posledního zasedání; nehody a rizika vyplývající z přepravy nebezpečných věcí.

Na závěr by měl být zpracován návod na to, jak uplatňovat použití technik elektronického zpracování/výměny dat (EDP+EDI), který by měl mít stejnou hodnotu jako papírové doklady.

Zasedání předsedají pro rok 2023 Claude Pfauvadel z Francie a paní Garcia Wolfrum ze Španělska. Na jednání je předloženo 22 oficiálních dokumentů a 21 neoficiálních dokumentů, které byly předloženy „po termínu“.

(sh)

Ilustrační foto: MD

spinner