​Podzim 2023 a příprava legislativy pro přepravy nebezpečných věcí

​Podzim 2023 a příprava legislativy pro přepravy nebezpečných věcí

26.8. - Je tomu něco přes půl roku, co platí novelizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, silniční a železniční dopravou, a již se začínají připravovat změny, které budou platit od roku 2025.

Co se stalo a co se chystá?

V závěru dubna 2023 se sešla pracovní skupina „pro harmonizaci“, která do podmínek pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, silniční a železniční dopravou připravila návrh změn, jež vyplývají ze změn Vzorových předpisů OSN, 23. revidovaného vydání. Konečný návrh má cca 50 stran „harmonizovaného“ textu, které pracovní skupina připravila a bude se schvalovat na společném zasedání v září v Ženevě.

Ještě v srpnu proběhlo 42. zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), které změny posuzovalo z hlediska říční dopravy nebezpečných věcí.

Nejdůležitějším zasedáním bude podzimní společné zasedání ADN / ADR a RID od 19. do 27. září 2023, které se jako obvykle koná v Ženevě. Zasedání je svoláno v úzké spolupráci s odborem dopravy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN). Účelem společného zasedání je projednat připravované změny v oblasti přepravy nebezpečných věcí v evropské pozemní dopravě (RID / ADR a ADN) a jejich harmonizaci, aby se zjednodušila a podpořila multimodální doprava. Kromě „harmonizace“ společné zasedání zapracuje do podmínek

 • novinky v oblasti norem;
 • změny a novinky u přepravy v cisternách (zde např. má být projednán nový návrh na „KONEC ZÁDRŽNÉ DOBY“ při přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů);
 • a podá výklad k nejasným ustanovením, která státy požadují upřesnit, příp. stanovit, jak se mají „vykládat“, jako např. rozdíl mezi RID a ADR v odstavci 6.8.1.5.1 – posouzení konstrukčního typu dle 1.8.7.2.1;
 • zapracuje změny a novinky do podmínek, které vyplývají z vývoje předpisů, jako např. dodání zásilek, které mohou obsahovat nebezpečné věci „na poslední míli“, které předložila organizace COSTHA a které se týkají doplnění ustanovení pododdílu 1.1.3.1; či umísťování velkých bezpečnostních značek, značek a označení u přeprav ve volně loženém stavu;
 • schválí výsledky práce stanovených pracovních skupin, např. z 2. zasedání pracovní skupiny e-learning po záštitou IRU;
 • bude se zabývat případnými mimořádnostmi při přepravě nebezpečných věcí – zde práce koordinuje ERA, bohužel zpráva z posledního zasedání dosud není k dispozici.
 • Zcela úplnou novinkou bude Agenda 2030 OSN, k níž však požadovaný dokument pro jednání dosud nebyl předložen. A na závěr, neméně zajímavá bude volba nového předsedajícího, protože dle „kuloárových“ zpráv, stávající dlouholetý předsedající Claude Pfauvadel z Francie odchází na zasloužený odpočinek.

  V měsíci listopadu pak proběhnou zasedání pracovních skupin WP.15 ADR (od 6. do 10.11.2023) - silnice a stálé skupiny RID (od 7. do 8.11.2023) - železnice, které budou samostatně řešit problematiku nebezpečných věcí při přepravě po silnici a železnici a které budou připravovat změny do ADR a RID, které začnou platit od 1. ledna 2025.

  Česko na veškerých těchto zasedáních vrcholově zastupuje ministerstvo dopravy. Veškeré podklady k jednotlivým zasedáním je možné získat v angličtině a francouzštině ze stránek EHK OSN: https://unece.org/transport/dangerous-goods.

  Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID a ADR

  Foto: SH

  spinner