​Vyšla Příručka zkoušek a kritérií OSN, rev. 8

​Vyšla Příručka zkoušek a kritérií OSN, rev. 8

9.3. - Výbor expertů na svém desátém zasedání (11. prosince 2020) přijal soubor dodatků k sedmému revidovanému vydání Manuálu, které byly rozeslány jako dokument ST/SG/AC.10/48/Add.2 a publikovány jako ST/SG /AC.10/11/Rev.7/Amend.1. Výbor na svém jedenáctém zasedání (9. prosince 2022) přijal nový soubor změn k sedmému revidovanému vydání Příručky, které byly rozeslány jako dokument ST/SG/AC.10/50/Add.2. Na stránkách unece.org byla příručka publikována letos v lednu.

Toto osmé upravené vydání zohledňuje tyto dva soubory změn. Mezi nové změny přijaté v roce 2022 patří:

 • přidání organických peroxidů a polymerujících látek na seznam látek, které by neměly být testovány při samozahřívací zkoušce, aby se zabránilo falešně pozitivním výsledkům;
 • doporučení používat pro stanovení bodů vzplanutí testy v uzavřené nádobě před testy v otevřené nádobě;
 • nová ustanovení pro testování sodíkových iontových baterií;
 • změny klasifikace znecitlivělých výbušnin podle Globálně harmonizovaného systému (GHS);
 • další upřesnění a opravy.
 • Elektronickou verzi Příručky zkoušek a kritérií OSN, Rev. 8 lze zdarma pro účely konzultace získat v šesti oficiálních jazycích organizace OSN (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština). Soubory jsou zveřejněny na https://unece.org/transport/. Pokud chcete-li získat tištěnou oficiální publikaci, je třeba kontaktovat publikační službu OSN.

  (sh)

  Ilustrační foto: Pixabay

  spinner