Nebezpečné věci

​Zveřejněno 20. vydání Vzorových předpisů OSN

7.11. – Na domovské stránce Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) bylo zveřejněno 20. revidované vydání vzorových předpisů OSN, tzv. „Orange Book“ (v angličtině, francouzštině a španělštině). Tato doporučení představují základ pro ADR / RID / ADN 2019, jakož i pro předpis IMDG-Code , Amendment 39–18 pro námořní dopravu.

​Zveřejněn návrh evropské normy o nádržích na přepravu nebezpečných věcí

23.10. – K dispozici případným zájemcům je už návrh nové evropské normy DIN EN 12972:2017–09 Nádrže pro přepravu nebezpečných věcí – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží v německé a anglické verzi.

​Kvalita přepravy nebezpečných věcí na železnici v Německu loni se mírně zvýšila

18.9. – Podle roční zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) za rok 2016 byly u 7,2 procenta přeprav nebezpečných věcí po železnici zjištěny závady. Proti lehkému nárůstu v roce 2015 je to tentokrát pokles.

​Vyšlo už sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

12.9. – Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) zveřejnila na svých webových stránkách 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Vedle úvodu a 10 přípojků obsahuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) obvyklé části fyzikální nebezpečnost, zdravotní nebezpečnost, nebezpečnost pro životní prostředí.

​Nabídka bezpečnostních poradců v Německu je stabilní

27.7. – Ke konci loňského roku mělo ve Spolkové republice Německo oprávnění školit a zkoušet bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí (BP) 215 organizací pro silniční přepravu (rok 2015: 208), pro železniční přepravu 126 (rok 2015: 124), pro vnitrozemskou vodní dopravu 39 (rok 2015: 34) a pro námořní přepravu 76 (rok 2015: 72). To svědčí o stabilitě nabídky.

​Řád RID 2017 byl zveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv

26.4. – Desátý dubnový den byl ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 20/2017, Částka 11, zveřejněn Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2017. Změny v řádu schválilo 54. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu v květnu 2016.

​V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení

10.4. – V Dohodě ADR / ADN a Řádu RID 2017, pododdíle 1.6.1.30 došlo ke změně přechodného ustanovení, když bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v odstavci 5.2.2.2.1.1 (= ADR/ADN/RID 2013) platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019. Důvodem k tomuto prodloužení lhůty je možné další prodloužené této lhůty v ADR/ADN/RID 2019.

​Práce na změnách platných od roku 2019 jsou v polovině

V polovině měsíce března proběhlo v hlavním městě Švýcarska Bernu další společné zasedání, které se zabývalo přepravou nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských říčních cestách. Zasedání, které řídil dlouholetý předseda těchto zasedání Claude Pfauvadel z Francie, se zúčastnila i delegace ČR, kterou vedl zástupce ministerstva dopravy Ing. Luboš Knížek.

​Asociace bezpečnostních poradců a znalců: Zkoušky z jedné členské země by měly platit po celé EU

Jedním ze základních úkolů Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ), na kterých členové této asociace momentálně pracují, je snaha prosadit uznatelnost zkoušek bezpečnostních poradců mezi různými zeměmi Evropské unie. „Pokud bezpečnostní poradce vykoná všechny zákonné zkoušky v jedné zemi, měl by mít možnost vykonávat tuto činnost i v jiné zemi Evropské unie,“ řekl prezident ABPZ Vladimír Zelený.

​Ing. Ivan Souček Ph.D.(SCHP ČR): Budoucnost přeprav chemických komodit patří kombinované dopravě

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) se vedle svých dalších aktivit hodně angažuje také v oblasti skladování a přepravy chemických komodit. Má za sebou angažmá ve dvou projektech, které se zabývaly mimo jiné monitoringem těchto přeprav, další projekt za spoluúčasti svazu se realizuje od poloviny loňského roku. Nejen na cíle tohoto projektu jsme se zeptali ředitele SCHP ČR Ing. Ivana Součka.

spinner