​Kvalita přepravy nebezpečných věcí na železnici v Německu loni se mírně zvýšila

​Kvalita přepravy nebezpečných věcí na železnici v Německu loni se mírně zvýšila

18.9. - Podle roční zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) za rok 2016 byly u 7,2 procenta přeprav nebezpečných věcí po železnici zjištěny závady. Proti lehkému nárůstu v roce 2015 je to tentokrát pokles.

Podle této roční zprávy bylo v roce 2016 provedeno 12.048 kontrol (bez třídy 7 – radioaktivní látky), při nichž bylo zjištěno 872 závad. V roce 2015 bylo provedeno 12.464 kontrol a při nich zjištěno 1143 závad (9,3%).

Kontroly přeprav nebezpečných věcí provádějí dle vyjádření EBA speciálně školené kontrolní týmy, které jsou rozmístěné po celém území Německa. EBA provádí kontroly především v železničních stanicích, příp. v místech nakládky. Na místech styku jsou pak prováděny společné kontroly, např. v podnicích, nebo v pohraničních stanicích (s kontrolními orgány příslušných států). Kontrolní týmy se zaměřují zejména na těsnost uzavíracích zařízení, bezpečnost vozidel a dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí.

(sh)

spinner