​Zveřejněn návrh evropské normy o nádržích na přepravu nebezpečných věcí

​Zveřejněn návrh evropské normy o nádržích na přepravu nebezpečných věcí

23.10. – K dispozici případným zájemcům je už návrh nové evropské normy DIN EN 12972:2017-09 Nádrže pro přepravu nebezpečných věcí - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží v německé a anglické verzi.

Tato evropská norma specifikuje testování, inspekci a značení zkoušky typu, počáteční inspekce, periodické prohlídky, mezidobé zkoušky a mimořádné zkoušky kovových nádrží (nádrž a vybavení nádrží) na nesnímatelných cisternách (cisternových vozidlech), snímatelných cisternách, cisternových vozech, přemístitelných cisternách a cisternových kontejnerech pro přepravu nebezpečných věcí.

Návrh evropské normy se nevztahuje na bateriová vozidla a bateriové vozy, sestávajících z lahví, tlakových sudů, tlakových lahví, MEGC, bez ohledu na to, zda tyto prvky jsou nádoby nebo cisterny.

Typy a četnost kontrol a zkoušek, jakož i příslušnosti jsou stanoveny předpisy o přepravě nebezpečných věcí. Požadavky platných předpisů pro přepravu nebezpečných věcí mají vždy přednost před požadavky tohoto návrhu normy.

Nejdůležitější změny:

Proti normě EN 12972: 2015-04 byly provedeny tyto změny:

a) zapracování změn z ADR a RID vydání 2019;

b) aktualizace normativních odkazů;

c) zapracování požadavků na nedestruktivní zkoušky a výrobní tolerance;

d) přepracování hydraulické tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti;

e) odstranění informativního přípojku o nebezpečích a opatřeních při hydraulické zkoušce plyny.

(sh) 
spinner