Nebezpečné věci

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Bezpečnostní poradce má být nezávislý, jeho názor se musí respektovat

Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) působí v České republice již devátým rokem. O tom, co se za tu dobu změnilo v oblasti přeprav nebezpečných ‘věcí po železnici a jaká je dnes pozice bezpečnostních poradců ve firmách, jsme hovořili s prezidentem asociace Vladimírem Zeleným.

Ing. Ladislav Špaček, CSc. (SCHP) pro DN

Projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP) se snaží podporovat rozvoj chemického průmyslu s ohledem na životní prostředí a zachování bezpečnosti. Jedním z prostředků, jak obou cílů dosáhnout, je spolupráce s oborem logistiky a dopravy v rámci projektu ChemLog.

Policie ČR

Počet dopravních nehod řidičů ADR je velmi vysoký

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči vozidel dopravujících nebezpečné věci, je vzhledem k možnému nebezpečí při havárii velmi vysoký. V posledních třech letech se tato vozidla podílela na celkem 298 dopravních nehodách, z nichž 151 zavinili přímo jejich řidiči při přepravách podle dohody ADR (viz tabulku č. 1). Minulý týden to uvedl pplk. Bc. Pavel Nosek z Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia.

RID 2011

Pro přepravy po železnici platí nové podmínky

Jako každý lichý rok se také rok 2011 nese ve znamení změn úpravy železničních přeprav nebezpečných věcí. Novelizovaný řád RID platí od počátku ledna. Až do 30. června, kdy skončí přechodné období, lze však přepravy realizovat jak podle nových, tak i podle starých podmínek.

Přeprava nebezpečných věcí

Znalci v Bernu schválili změny RID platné od roku 2011

Pod záštitou Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) se v květnu v Bernu uskutečnilo 48. zasedání znalců RID. Nejdůležitějším bodem jeho programu bylo s konečnou platností schválit změny, které pro přepravy nebezpečných věcí po železnici začnou platit od 1. ledna příštího roku.

Legislativa

Přípravy znění předpisů pro rok 2011 vrcholí

V květnu se v Bernu uskuteční zasedání znalců RID, které má schválit aktuální změny pro verzi RID 2011. Jednání v mnohém naváže na zasedání z konce loňského roku v Sofii, které se zaměřilo především na harmonizaci s 16. vydáním Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečných věcí a na schvalování změn, přijatých v letech 2008 a 2009 Společným zasedáním ADN, ADR a RID.

RID

Písemné pokyny budou od ledna povinné i na železnici

Zatímco písemné pokyny pro případ nehody jsou v silniční přepravě nebezpečných věcí používány již řadu let, na železnici dosud vyžadovány nebyly. V rámci harmonizace předpisů a v zájmu zvýšení bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných věcí však budou od 1. ledna příštího roku zavedeny i v železniční dopravě.

Evropská unie

IRU varuje před směrnicí o přepravě nebezpečných věcí

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU na začátku července varovala před novou směrnicí Evropské komise o přepravě nebezpečných věcí v Evropě. Podle názoru IRU by mohla v konečném důsledku výrazně snížit konkurenceschopnost silničních dopravců i Evropy jako celku.

ID

Ve Vílanci o novinkách v oblasti přepravy nebezpečných věcí

Na šedesát posluchačů z České republiky i ze Slovenska se v červenci sešlo ve Vílanci u Jihlavy, aby na semináři agentury Reviko získali nejnovější informace o železničních přepravách v České republice i Evropské unii.

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí mají mezinárodní charakter

Legislativa

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry.

spinner