Nebezpečné věci

Skupina jednala o pomůckách pro dopravu nebezpečných věcí

Poradci pro NV SSL

Členové pracovní skupiny poradců pro dopravu nebezpečných věcí při Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) se na svém květnovém setkání pod vedením předsedy skupiny Jiřího Miletína věnovali především problematice námořní dopravy.

Experti jednali o cisternách, analýzách rizik i o změnách RID

Zasedání znalců RID

Již 41. zasedání znalců RID se loni za účasti zástupců z patnácti zemí uskutečnilo v objektu Dílen pro opravu parních lokomotiv v německém Meiningenu. Prvním bodem jednání byla problematika cisteren a vozidel.

Vladimír Zelený (ABP) pro DN

„Změny v předpisu RID platné od roku 2005 nikoho nemohou zaskočit“

Asociace bezpečnostních poradců (ABP) pořádá tento týden v Pardubicích u příležitosti prvního výročí svého založení akci Setkání odborníků v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici.

Pracovní skupina WP.15

Práce na úpravách Dohody ADR platných od roku 2007 pokračují

Drobné obsahové a redakční změny Příloh A a B Dohody ADR, vypracování přechodných podmínek a také příprava jednotných podmínek pro přepravy nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň květnového, 76.

WP.15

Do ADR byly zapracovány změny platné od roku 2005

Zapracování změn Vzorových předpisů OSN do ADR a přeprava nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň 75. zasedání pracovní skupiny WP.15, které se konalo začátkem roku v Ženevě.

České dráhy

České dráhy loni zaznamenaly pokles přeprav nebezpečných věcí

České dráhy loni zaznamenaly meziroční pokles objemu přeprav nebezpečných věcí. Pokles v této komoditě kontrastoval s celkovým nárůstem vstupu i výstupu veškerého zboží.
V loňském roce bylo v síti Českých drah naloženo celkem 54 570 400 tun veškerého zboží, z toho 3 372 897 tun nebezpečných věcí (6,2 procenta z celkové nakládky).

ADR/RID

Společné zasedání podpořilo důraz na zabezpečení přeprav nebezpečných věcí

Jarní jednání o změnách v rámci předpisů ADR a RID, které se konalo na jaře v budově Světové poštovní unie v Bernu, připravilo půdu pro podzimní společné zasedání zástupců signatářských zemí obou dohod a řady organizací, jichž se přeprava nebezpečných věcí dotýká.

Železniční přeprava

Telematika přispívá k větší bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí

Pokud při přepravě nebezpečných věcí dojde k havárii, její následky mohou být mnohem závažnější než v případě jiných přeprav. Jednu z možností, jak negativní následky mimořádných událostí zredukovat či těmto nehodám dokonce předcházet, představuje využití telematických systémů.

Svaz spedice a logistiky

V Praze zasedala nová skupina poradců pro nebezpečné věci

Valná hromada Svazu spedice a logistiky ČR v dubnu vyhověla požadavkům členských firem a ve smyslu stanov svazu ustavila na návrh představenstva novou pracovní skupinu poradců pro nebezpečné věci (dále jen NV).

IMDG-Code

Řada pokynů již nebude doporučujících, ale právně závazných

Od ledna je v platnosti nejnovější znění řádu IMDG, které obsahuje především změny týkající se přepravy plynů, diagnostických vzorků a přepravy nebezpečných věcí balených jako omezené množství.

spinner