Nebezpečné věci

​Aktuality z oblasti přepravy nebezpečného zboží 1

​Aktuality z oblasti přepravy nebezpečného zboží 1 Premium

27.6. – V závěru měsíce května 2016 se v Bernu (Švýcarsko) uskutečnilo 6. zasedání stálé skupiny RID, které zpracovalo poslední drobné změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, který bude platit od 1. ledna 2017. Jednalo se o změny přijaté Společným zasedáním ADN / ADR a RID, jakož i změny společné pro silniční přepravu nebezpečných věcí přijaté na 100. zasedání WP 15 na počátku května 2016.

​Řada opatření má snížit následky případných nehod

Žádná nová témata na kolejích – tak by se dal charakterizovat předchozí rok v oblasti techniky u cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí. Diskuse se stále točí kolem pasivních bezpečnostních opatření, která zmírňují účinky nehody. Jedná se například o detekci vykolejení – přístroje, které automaticky rozpoznají vykolejení a zabrzdí.

​Firmy se obávají nákladů při registraci chemických látek

​Firmy se obávají nákladů při registraci chemických látek Premium

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky průzkumu k nařízení REACH, které ukládá výrobcům a dovozcům chemických látek povinnost registrovat chemické látky, pokud jsou vyráběny nebo dováženy v množství větším než jedna tuna ročně. Z výsledků průzkumu mimo jiné vyplývá, že se většina respondentů obává výše nákladů spojených s touto registrací. Výzkum realizovalo MPO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky mezi malými a středními podniky.

​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn

​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn Premium

Zasedání expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí začalo přijímat první rozhodnutí pro vydání 20. vzorových předpisů OSN. Různá témata byla poprvé projednávána a většinou odložena k projednání na následujících zasedáních. Změny by se pak měly objevit v ADR/RID a ADN 2019. Zasedání expertů OSN předsedal Duane Pfund z USA, zúčastnili se ho zástupci 22 států s právem hlasovat a více než 30 nevládních organizací.

Zasedání ADR/ADN/RID

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

Současné znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná připravovat znění podmínek, které budou platit od roku 2017. Proto se v září sešlo společné zasedání ADR/ADN a RID, které pokračovalo v „nikdy nekončící“ práci. Zasedání se zúčastnili zástupci celkem 24 členských států, Evropské unie, OSŽD a 17 nestátních mezinárodních organizací. Své zástupce měla i Česká republika. První týden byl vedoucím delegace Ing. Rajdl Luboš z odboru 110 Ministerstva dopravy, účastníkem za Drážní úřad Ing. Vojtěch Meinert a druhý týden vzhledem k úspoře finančních prostředků byl vedoucím delegace Ing. Luboš Knížek z odboru 130 Ministerstva dopravy a Stanislav Hájek z Drážního úřadu.

Předpisy ADR a RID

Práce na změnách předpisů ADN/ADR a RID započaly

V době, kdy začaly platit změny předpisů pro přepravu nebezpečného zboží ADN/ADR a RID, které jsou platné od 1. ledna letošního roku, se v březnu sešli v Bernu účastníci dalšího společného zasedání ADR, ADN a RID, aby pokračovali v projednávání jejich změn, které budou platit od 1. ledna 2017. Předsedou zasedání byl zvolen už loni na podzim zvolen C. Pfauvadel z Francie, jeho zástupcem pak H. Rein z Německa.

Ing. Ladislav Novák (SCHP ČR) pro DN

ChemLog T&T nastínil možnosti sledování kontejnerů

Ačkoli tyto přepravy tvoří přibližně pětinu všeho zboží, které se každodenně přepravuje po českých silnicích, železničních tratích či vodní cestě, neexistuje dosud žádný ucelený systém sledování přeprav nebezpečných věcí. A to i přesto, že nehody vozidel přepravujících podobné zásilky mohou mít nedozírné následky. Na železnici jsou monitorovány celé vlaky, na řekách lodě a silniční dopravci mají své systémy, které využívají k řízení a monitorování přeprav. O možnost nápravy v tomto směru usiloval pilotní projekt ChemLog T&T, o kterém jsme se bavili se ředitelem Svazu chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislavem Novákem.

Asociace ABPZ

Je nutné posílit kontroly nakládání s nebezpečným zbožím

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tímto známým rčením lze vystihnout momentální situaci na poli kontroly dodržování všech předpisů při přepravě nebezpečného zboží, které přitom tvoří až pětinu veškerého přepraveného nákladu na českém trhu. Podle prezidenta Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) Vladimíra Zeleného se podceňování kontroly dodržování všech předpisů jednou nemusí vyplatit.

Projekt ChemLog T&T na Slovensku

Chemický průmysl stále zvyšuje bezpečnost přeprav

V prosinci 2014 skončil projekt ChemLog Tracking and Tracing (ChemLog T&T), do kterého jsme se zapojili v roce 2012. Nyní je tedy čas zabývat se jeho aplikací do praxe. Systém je využíván Žilinskou univerzitou pro další vývoj aplikací, zkoušení vozidel, upevnění nákladu a další dynamické procesy. Velmi se osvědčil například při dynamických zkouškách upevnění nákladu na železničních vozech.

RID

Změny v přepravě nebezpečných věcí byly schváleny

Koncem května se v Bernu uskutečnila dvě zasedání, která se věnovala přepravě nebezpečných věcí na železnici. Prvním z nich bylo 3. zasedání stálé pracovní skupiny RID, které připravovalo ke schválení poslední změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), druhým pak 53. zasedání výboru znalců RID, které veškeré změny projednané v letech 2012 až 2014 schválilo a pověřilo Ústřední úřad OTIF v Bernu, aby je zveřejnil jako konsolidované změny do RID, který bude platit od 1. ledna roku 2015.

spinner