Nebezpečné věci

Zasedání ADR/ADN/RID

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

Současné znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná připravovat znění podmínek, které budou platit od roku 2017. Proto se v září sešlo společné zasedání ADR/ADN a RID, které pokračovalo v „nikdy nekončící“ práci. Zasedání se zúčastnili zástupci celkem 24 členských států, Evropské unie, OSŽD a 17 nestátních mezinárodních organizací. Své zástupce měla i Česká republika. První týden byl vedoucím delegace Ing. Rajdl Luboš z odboru 110 Ministerstva dopravy, účastníkem za Drážní úřad Ing. Vojtěch Meinert a druhý týden vzhledem k úspoře finančních prostředků byl vedoucím delegace Ing. Luboš Knížek z odboru 130 Ministerstva dopravy a Stanislav Hájek z Drážního úřadu.

Předpisy ADR a RID

Práce na změnách předpisů ADN/ADR a RID započaly

V době, kdy začaly platit změny předpisů pro přepravu nebezpečného zboží ADN/ADR a RID, které jsou platné od 1. ledna letošního roku, se v březnu sešli v Bernu účastníci dalšího společného zasedání ADR, ADN a RID, aby pokračovali v projednávání jejich změn, které budou platit od 1. ledna 2017. Předsedou zasedání byl zvolen už loni na podzim zvolen C. Pfauvadel z Francie, jeho zástupcem pak H. Rein z Německa.

Ing. Ladislav Novák (SCHP ČR) pro DN

ChemLog T&T nastínil možnosti sledování kontejnerů

Ačkoli tyto přepravy tvoří přibližně pětinu všeho zboží, které se každodenně přepravuje po českých silnicích, železničních tratích či vodní cestě, neexistuje dosud žádný ucelený systém sledování přeprav nebezpečných věcí. A to i přesto, že nehody vozidel přepravujících podobné zásilky mohou mít nedozírné následky. Na železnici jsou monitorovány celé vlaky, na řekách lodě a silniční dopravci mají své systémy, které využívají k řízení a monitorování přeprav. O možnost nápravy v tomto směru usiloval pilotní projekt ChemLog T&T, o kterém jsme se bavili se ředitelem Svazu chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislavem Novákem.

Asociace ABPZ

Je nutné posílit kontroly nakládání s nebezpečným zbožím

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tímto známým rčením lze vystihnout momentální situaci na poli kontroly dodržování všech předpisů při přepravě nebezpečného zboží, které přitom tvoří až pětinu veškerého přepraveného nákladu na českém trhu. Podle prezidenta Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) Vladimíra Zeleného se podceňování kontroly dodržování všech předpisů jednou nemusí vyplatit.

Projekt ChemLog T&T na Slovensku

Chemický průmysl stále zvyšuje bezpečnost přeprav

V prosinci 2014 skončil projekt ChemLog Tracking and Tracing (ChemLog T&T), do kterého jsme se zapojili v roce 2012. Nyní je tedy čas zabývat se jeho aplikací do praxe. Systém je využíván Žilinskou univerzitou pro další vývoj aplikací, zkoušení vozidel, upevnění nákladu a další dynamické procesy. Velmi se osvědčil například při dynamických zkouškách upevnění nákladu na železničních vozech.

RID

Změny v přepravě nebezpečných věcí byly schváleny

Koncem května se v Bernu uskutečnila dvě zasedání, která se věnovala přepravě nebezpečných věcí na železnici. Prvním z nich bylo 3. zasedání stálé pracovní skupiny RID, které připravovalo ke schválení poslední změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), druhým pak 53. zasedání výboru znalců RID, které veškeré změny projednané v letech 2012 až 2014 schválilo a pověřilo Ústřední úřad OTIF v Bernu, aby je zveřejnil jako konsolidované změny do RID, který bude platit od 1. ledna roku 2015.

Železniční doprava

Série nehod cisternových vlaků vedla k přísnějším opatřením

Ve Spojených státech a v Kanadě se v poslední době udála řada železničních nehod nákladních vlaků, v nichž byly účastny cisternové vozy. Příslušné železniční orgány i samotní dopravci proto byli nuceni přijmout některá opatření, aby tuto neblahou sérii zastavili.

CDV

Kontroly ADR v provozovnách dopravců se zaměřují i na bezpečnostní poradce

Provozování silniční dopravy je podmíněno dodržováním řady předpisů. Patří sem národní legislativa, právo Evropské unie i mezinárodní úmluvy. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava nebezpečných věcí po silnici musí být v tuzemsku prováděna v souladu s požadavky zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. a mezinárodní dohody ADR. Dodržování povinností souvisejících s touto přepravou je kontrolováno při silničních kontrolách a v rámci dohlídek v provozovnách.

Společné zasedání ADN, ADR a RID

Úpravy předpisů platných od roku 2015 jsou již dokončeny

V březnu se v Bernu v budově Světové poštovní unie (UPU) uskutečnilo další pravidelné Společné zasedání ADN, ADR a RID. Zúčastnily se ho delegace z 23 zemí a zástupci Evropské unie, OSŽD a čtrnácti nestátních mezinárodních organizací. Na programu bylo především schvalování posledních změn v předpisech platných od roku 2015.

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Čeští bezpečnostní poradci mají v Evropě velmi dobré jméno

V únoru se do bývalého hlavního města Spolkové republiky Německo Bonnu sjeli zástupci asociací bezpečnostních poradců z několika evropských zemí, aby se zde navzájem seznámili nejen s postavením těchto poradců v jednotlivých zemích. Českou republiku zastupovali členové Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ). Jejího prezidenta Vladimíra Zeleného jsme se zeptali nejen na to, o čem se jednalo v Bonnu, ale zejména na novinky v oblasti dohledu na přepravu nebezpečného zboží.

spinner