Nebezpečné věci

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

„Bezpečnostní poradce by měl být nezávislou osobou“

Jedním z nelehkých úkolů, který by se měl podle prezidenta Asociace bezpečnostní poradců a znalců (ABPZ) Vladimíra Zeleného řešit, je prosazení nezávislosti bezpečnostních poradců. „Současná praxe je mnohdy také taková, že bezpečnostním poradcem je představitel firmy, který sám sebe upozorňuje na případné nedostatky v manipulaci s nebezpečnými věcmi,“ řekl Vladimír Zelený.

Monitoring přeprav nebezpečného zboží

Centrálnímu monitoringu přeprav se brání nejen dopravci

Česká republika nemá žádný centrální monitorovací systém, který by poskytoval přehled o pohybu vozidel s nebezpečným zbožím a o přesném složení podobného nákladu. „Dopravci a přepravci se podobnému monitoringu brání, protože se obávají úniku citlivých dat,“ řekl vedoucí Akademie dopravního vzdělávání společnosti DEKRA Automobil Ing. Jiří Došek.

Legislativa

Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží stále více řídí normy

Vliv norem na předpisy pro přepravu nebezpečných věcí (ADN/ADR/RID) neustále narůstá. Nejenže stále častěji jsou v těchto předpisech odkazy na normy, ale také stále více těchto norem je i závazných. Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí jsou velmi obsažné, což dokazuje skutečnost, že mají více než tisíc stran. Kdyby se v nich však uváděly ještě i texty všech norem, byly by daleko obsáhlejší a mohly by dosahovat až dvojnásobek tohoto počtu stran. Tak například v Dohodě ADR 2013 je celkem více než 400 odkazů na normy. Z toho je zhruba 170 odkazů na normy evropské (EN, EN ISO, IEC), přibližně 100 odkazů na mezinárodní normy (ISO a IEC) atd.

Případová studie

Hodnocení systému SQAS z pohledu dopravní společnosti

Společnost L. C. SOKOTRANS v roce 1994 úspěšně prošla první certifikací hodnocení ISO 9001:2000. V roce 2004 jsme v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie přijali rozhodnutí absolvovat hodnocení SQAS, a to jako první dopravní firma v ČR. Tento krok jsme vnímali jako vstupenku na zahraniční trhy, neboť v západní Evropě byl již systém SQAS v rámci Evropského svazu chemického průmyslu (CEFIC) zaveden a velké chemické korporace, jako například DOW, BASF, EXXON a další, zapojení do tohoto systému požadovaly i po svých dodavatelích logistických služeb.

ČD Cargo

ČD Cargo loni redukovalo počet bezpečnostních poradců

Na sklonku loňského roku došlo ve společnosti ČD Cargo k zásadní změně týkající se počtu bezpečnostních poradců. Z důvodu racionalizace a vyšší efektivity práce se vedení společnosti rozhodlo nadále zaměstnávat pouze jednoho bezpečnostního poradce. Ten má tak na starosti v celé komplexnosti veškerou problematiku přeprav nebezpečných věcí, včetně přepravy odpadů, agendy bezpečnostního plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci, školení, dále spolupráci s příslušnými orgány, spolupráci s ostatními železničními dopravními podniky, řešení mimořádných situací a mnohé jiné.

Dachser

Dachser má propracovaný systém pro přepravy ADR

Mezinárodní logistický provider Dachser se specializuje na logistiku chemického zboží již několik desítek let. Odborně vyškolení zaměstnanci, speciální sklady pro nebezpečné zboží, specifické know-how i vlastní IT systém přispívají k tomu, že Dachser každý rok přepraví 1,5 milionu zásilek podléhajících ADR. Společnost o rozvoji přeprav chemického zboží informovala na začátku března.

Ing. Ladislav Špaček (SCHP) pro DN

Budoucnost při přepravě nebezpečného zboží má hlavně KD

V rámci projektu Chemlog, na kterém se podílí vedle celé řady dalších institucí a dopravců i Svaz chemického průmyslu ČR, se chystá v blízké době spuštění pilotního projektu – monitoringu přepravy nebezpečného zboží na trase mezi Německem, Českou republikou, Slovenskem, Ukrajinou a Ruskem. Nejen o tomto projektu jsme hovořili se sekretářem pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí SCHP Ing. Ladislavem Špačkem.

RID

Změny v řádu RID bude zpracovávat pracovní skupina

Nově bude veškeré nové změny v řádu RID diskutovat a zpracovávat za tím účelem vytvořená pracovní skupina Výboru znalců. Snaha Evropské komise do tohoto procesu striktně zasahovat tak vyjde naprázdno. Takový je výsledek jednání řady organizací a výborů, které se zabývají přepravami nebezpečných věcí, během posledního desetiletí. Jejich aktivity v tomto směru vyvrcholily v loňském roce.

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Bezpečnostní poradce má být nezávislý, jeho názor se musí respektovat

Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) působí v České republice již devátým rokem. O tom, co se za tu dobu změnilo v oblasti přeprav nebezpečných ‘věcí po železnici a jaká je dnes pozice bezpečnostních poradců ve firmách, jsme hovořili s prezidentem asociace Vladimírem Zeleným.

Ing. Ladislav Špaček, CSc. (SCHP) pro DN

Projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP) se snaží podporovat rozvoj chemického průmyslu s ohledem na životní prostředí a zachování bezpečnosti. Jedním z prostředků, jak obou cílů dosáhnout, je spolupráce s oborem logistiky a dopravy v rámci projektu ChemLog.

spinner