Nebezpečné věci

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu Premium

9.5. – Úřad OTIF uspořádal ve spolupráci s EHK OSN v Bernu další společné zasedání, které projednávalo změny pro přepravu nebezpečných věcí do předpisů ADN, ADR a RID. Jednání probíhalo podle předem stanoveného programu a zúčastnilo se ho celkem 22 členských států, jeden nečlenský stát, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA), OSŽD, sekretariáty OTIF a EHK OSN a dvanáct nestátních mezinárodních organizací. Vedoucím delegace České republiky byl z pověření ministerstva dopravy Stanislav Hájek z Drážního úřadu, členy delegace pak Lenka Horecká z Drážního úřadu, Alena Zátopková z ČD Cargo a Vladimír Hájek za společnost Technoinspect Pra­ha.

Aktuality ze světa 18/2019

Aktuality ze světa 18/2019 Premium

3.5. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Kontejneroví rejdaři zakládají v USA digitální asociaci. Námořní rejdařství A. P. Møller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC a Ocean Network Express vytvořila Digitální kontejnerovou námořní asociaci (DCSA: Digital Container Shipping Association), kterou již schválila Federální námořní komise USA. Původní start loni v listopadu se začleněním CMA CGM byl následně odložen pro vládní zásahy prezidenta Donalda Trumpa. Nově jmenovaný ředitel Thomas Bagge, dřívější zaměstnanec Maersk Transport and Logistics řekl, že DCSA je neutrální nezisková organizace se zaměřením na spolupráci rejdařů cestou standardizace. Thomas Bagge má více než desetiletou zkušenost z jednání s představiteli multinacionálních organizací. Hlavní manažer DCSA uvedl: „Poprvé za 20 let se schází obor kontejnerových rejdařství kvůli společnému cíli dostat jej do digitální epochy. S úředním schválením za zády se těšíme, že asociace zahájí svou práci a začne spolupracovat s množstvím subjektů z celé odborné oblasti.“ Asociace uvádí, že „není jejím záměrem vyvinout nebo provozovat nějakou digitální platformu a vyměňovat jakékoli informace o obchodě či o konkurenci“. Cílem je rozvíjet IT a bezpečnostní standardy, což napomůže výměně údajů ku prospěchu celého oboru kontejnerové plavby, jeho partnerů a členů.

Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři

Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři Premium

28.11. – Jako Amendment (Amdt.) 39–18 IMDG-Code vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí námořní přepravou. Předpis sice vstupuje v platnost až od 1 ledna 2020, ale kvůli harmonizaci s předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ostatních nositelů dopravy (silnice, železnice, říční a letecká doprava), lze tuto změnu dobrovolně aplikovat již od 1. ledna 2019.

Aktuality ze světa 43/2018

Aktuality ze světa 43/2018 Premium

1.11. – KOMBINOVANÁ DOPRAVA – Litevské dráhy uzavřely dohodu s přístavem Hamburk týkající se Metransu. Litevské dráhy a přístav Hamburk podepsaly dohodu, která obsahuje záměr, aby dceřiný intermodální podnik HHLA Metrans podporoval a zlepšoval přeshraniční tok zboží. Zatímco námořní doprava mezi Hamburkem a Litvou se loni zvýšila o 7,8 % a dosáhla rekordu v obratu 128 000 TEU, nová dohoda má posílit zapojení do rozvojového projektu Rail Baltica a do dopravního koridoru Východ – západ. Rail Baltica má plánován provoz z Varšavy přes Kaunas a Rigu do Tallinu – s trajektem či tunelem do Helsinek – za podpory členských států EU Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska. Metrans hodlá využívat drážní koridor Rail Baltica ve spojení na nový baltský terminál v Estonsku a jeho současnou síť. Nákladní doprava Litevských drah v současnosti nabízí spojení s Běloruskem, Ruskem, Ukrajinou, Litvou, Polskem, Kazachstánem, Čínou, Tureckem, Německem, Skandinávií a Itálií přes intermodální terminály ve Vilniusu, Kausasu a Šeštokai – kde se loží kontejnery a návěsy, vydávají celní doklady a poskytuje skladování kontejnerů. Je naděje, že spolupráce s přístavem Hamburk a se společností Metrans otevře nové příležitosti pro litevské hospodářství, jež vyžaduje rychlou, efektivní a ekologicky přátelskou nákladní přepravu po dopravním koridoru ve směru východ-západ.

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Premium

15.10. – Evropská komise zveřejnila rozhodnutí komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008, o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Platnost ADR / RID ve Velké Británii po brexitu

Platnost ADR / RID ve Velké Británii po brexitu Premium

14.9. – S brexitem dojde na britských ostrovech také ke změnám v oblasti přeprav nebezpečných věcí. I nadále se počítá s tím, že v rámci Velké Británie bude pro přepravu nebezpečných věcí používána Dohoda ADR a Řád RID. V některých částech předpisů, které jsou používány pro vnitrostátní dopravu, však dojde ke změnám. Jedná se o ty části, kde jsou odkazy na Směrnice EU, které budou zrušeny.

Aktuality ze světa 33/2018

Aktuality ze světa 33/2018 Premium

24.8. – SPEDICE – Společnost DHL přepravovala multimodálně obří bojlery do Saudské Arábie. K přepravě použila DHL Forwarding speciální obří letadlo An-225 od Antonov Airlines – po jeho nedávné sérií kyvadlových letů mezi Chile a Bolívií.Každý ze čtyř bojlerů vážil podle DHL tolik, jako 24 dospělých afrických slonů, byl široký 4,10 m a dlouhý 10 m. Na přepravu bojlerů od výrobce v Berlíně byl nasazen 1000 tunový mobilní jeřáb, dále čluny na Labi a silniční vozidlo o 20 nápravách na letiště v Lipsku, kde se bojlery nakládal do An-225. Přeprava každého bojleru do Jubailu v Saudské Arábii trvala sedm dní a probíhala vždy po dvou až čtyřech týdnech. „Doprava zásilek těchto obřích rozměrů vyžaduje velkou souhru, odbornost a know-how,“ řekl P. W. Hermann, ředitel DHL Industrial Projects Germany. „I když jsou neobvyklé a speciální přepravy jako je tato naší denní prací, jsme vždycky šťastni, když podpoříme projekty tohoto druhu našimi schopnostmi a uděláním nemožného možným.“

OTIF zveřejnil předběžné změny RID 2019

OTIF zveřejnil předběžné změny RID 2019 Premium

24.5. – Sekretariát mezistátní organizace pro mezinárodní železniční přepravu OTIF zveřejnil na svých internetových stránkách konsolidované znění změn do RID pro rok 2019. Toto znění je připraveno ke schválení od 1. ledna příštího roku. Cílem je, aby členské státy mohly začít práce na překladu.

Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí

Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí Premium

27.2. – Směrnice 2014/103/ES se přizpůsobuje směrnici 2008/68/ES k dohodě ADR 2015. V Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I. 1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Směrnice byla vydána 15. února 2018, s účinností od 7. března.

PF 2018

Redakce Dopravních novin vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017, a do nového roku přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejen v práci, ale i v soukromém životě.

spinner