Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu

9.5. – Úřad OTIF uspořádal ve spolupráci s EHK OSN v Bernu další společné zasedání, které projednávalo změny pro přepravu nebezpečných věcí do předpisů ADN, ADR a RID. Jednání probíhalo podle předem stanoveného programu a zúčastnilo se ho celkem 22 členských států, jeden nečlenský stát, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA), OSŽD, sekretariáty OTIF a EHK OSN a dvanáct nestátních mezinárodních organizací. Vedoucím delegace České republiky byl z pověření ministerstva dopravy Stanislav Hájek z Drážního úřadu, členy delegace pak Lenka Horecká z Drážního úřadu, Alena Zátopková z ČD Cargo a Vladimír Hájek za společnost Technoinspect Pra­ha.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner