Nebezpečné věci

DB Schenker zajišťuje středoevropskou distribuci lithiových článků pro elektromobily

10.9. - Lithiové baterie jsou hlavním hnacím mechanismem v právě probíhající elektrifikaci evropských silnic. Přední světový producent těchto článků z Jižní Koreje při jejich distribuci do evropských automobilek spolupracuje s českou pobočkou logistické firmy DB Schenker, která má na starosti jejich proclení, uskladnění a následnou distribuci do automobilek v sousedních zemích.

​Restrukturalizace podmínek pro přepravu nebezpečných věcí slaví dvacáté výročí

26.5. – Dne 1. července 2021 tomu bude 20 let, kdy začaly platit nové restrukturalizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici. Protože to byly podmínky zcela nové, přelomové, byla také přechodná ustanovení, kdy platily staré i nové podmínky stanovena na dobu nebývale dlouhou, a to až do 1. ledna 2003. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?

Aktualita - RID 2021

29.4. - V částce 16 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 RID

28.4. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve.

Mnohostranné dohody platné v současnosti podle 1.5.1 ADR

20.4. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost právě tzv. mnohostrannou dohodou (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​Eurotunnel aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí

12.4. – Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, jsou však přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu.

EASA se mění na IASA

27.3. - EASA (European Association of Safety Advisers) – evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (BP) byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 BP. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko.

​Platnost osvědčení bezpečnostních poradců je prodloužená

3.3. – Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která skončila platnost nejdéle 28. února 2021. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 25. ledna 2021 a dne 25. února 2021 k ní přistoupila Česká republika.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce, pro DN

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny Premium

7.2. – Jako každý lichý rok, tak i rok 2021 je rokem, kdy v oblasti přepravy nebezpečných věcí na železnici dochází ke změnám Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“). Je to neměnný cyklus, který byl naposled přerušen / změněn na začátku tohoto tisíciletí. V roce 1999 vyšly poslední změny do RID, které byl členěn na třídy a přípojky. K 1. 7. 2001 pak vyšly první „restrukturali­zované“ podmínky RID, když ty byly poprvé zpracovány do podoby, kterou známe do dnešních dní a to členění podle částí, kapitol, oddílů a pododdílů. Protože to byla velká změna, bylo odpovědnými grémii rozhodnuto stanovit přechodné období dlouhé 1,5 roku, takže až od 1. 1. 2003 začaly platit „restrukturali­zované“ podmínky RID a znovu se pak přešlo na pravidelný 2letý cyklus změn.

Směrnice EU zavádí nové verze předpisů ADR/ADN a RID 2021

26.1. – Směrnice EU 2020/1833 zavádí nové verze předpisů ADN/ADR/RID o přepravě nebezpečných věcí v přílohách ke Směrnici 2008/68 / ES.

spinner