Nebezpečné věci

Omezení přeprav nebezpečných věcí ve Španělsku

20.4. - Španělsko aktualizovalo doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, jakož i pro Baskicko a Katalánsko. O tomto omezení Španělsko informovalo Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených národů (EHK OSN) v souladu s oddílem 1.9.4 Dohody ADR o aktualizovaných, doplňujících podmínkách na svém území pro rok 2023.

​Dohoda ADR 2023 vychází ve Sbírce mezinárodních smluv

3.4. – Dne 11. 4. 2023 bude ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2023, a to jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

​Řád RID 2023 vyšel ve Sbírce mezinárodních smluv

30.3. – V částce 14 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo dne 30. března vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

​Začnou práce na změnách ADR, ADN a RID, jež budou platit od roku 2025

3.3. – Změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční (ADR), vnitrozemskou vodní (ADN) a železniční (RID) dopravou platí teprve dva měsíce, ale čas se nezastavil. A tak již v závěru měsíce března, od 20. do 24. 3., se v Bernu v budově Světové poštovní unie sejdou odborníci na přepravu nebezpečných věcí, aby pracovali na změnách, které budou platit od roku 2025.

Kontroly nebezpečných věcí na železnici v Německu v roce 2021

18.2. - Drážní spolkový úřad Spolkové republiky Německo (EBA) v závěru roku 2022 zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2021, kde hodnotí i stav v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

​IMDG Code 2022 oficiálně vyhlášen

4.2. – Vydání IMDG Code 2022 (včetně dodatku 41–22) vstupuje v platnost 1. ledna 2024 a může být dobrovolně uplatňováno od 1. ledna 2023. Jedná se o předpisy o přepravě nebezpečných věcí pro námořní dopravu, které lze uplatňovat na dobrovolném základě od 1. ledna 2023. IMDG- Code je zaveden jako právně závazný změnou nařízení o námořní přepravě nebezpečného zboží. Za účelem zjednodušení multimodální přepravy nebezpečných věcí jej však lze od 1. ledna 2023 uplatňovat na dobrovolné bázi.

​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

11.1. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech, k tomu došlo nyní od 1. ledna 2023. Zároveň některé mnohostranné dohody pozbyly své platnosti a jsou součástí Dohody ADR. Více v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

10.1. – Od 1. ledna letošního došlo ke změnám podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Tím došlo i ke změnám v oddílu 1.5.1 RID Dočasné odchylky, když některé mnohostranné dohody byly „včleněny“ do nových podmínek. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu.

​V Rakousku musí odpad na koleje, pokud je trasa po silnici delší než 300 kilometrů

4.1 – Od 1. ledna 2023 se musí v Rakousku vozit odpad po železnici, pokud je přepravní trasa po silnici delší než 300 kilometrů. A bude následovat postupné zpřísňování: Od 1. ledna 2024 nebude smět přepravní vzdálenost odpadu po silnici přesáhnout 200 kilometrů, od 1. ledna 2026 pak bude možná maximální vzdálenost 100 kilometrů.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2023

21.12. - Dohoda ADR, která byla přijata 30. září 1957 v Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a vstoupila v platnost 29. ledna 1968, prochází pravi­delnými aktualizacemi. V listopadu 2022 byla zveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023), do níž byly zaneseny změny z let 2020–2022. Dohoda ADR 2023 vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

spinner