Nebezpečné věci

Mnohostranné dohody platné v současnosti podle 1.5.1 ADR

20.4. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost právě tzv. mnohostrannou dohodou (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​Eurotunnel aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí

12.4. – Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, jsou však přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu.

EASA se mění na IASA

27.3. - EASA (European Association of Safety Advisers) – evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (BP) byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 BP. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko.

​Platnost osvědčení bezpečnostních poradců je prodloužená

3.3. – Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která skončila platnost nejdéle 28. února 2021. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 25. ledna 2021 a dne 25. února 2021 k ní přistoupila Česká republika.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce, pro DN

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny Premium

7.2. – Jako každý lichý rok, tak i rok 2021 je rokem, kdy v oblasti přepravy nebezpečných věcí na železnici dochází ke změnám Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“). Je to neměnný cyklus, který byl naposled přerušen / změněn na začátku tohoto tisíciletí. V roce 1999 vyšly poslední změny do RID, které byl členěn na třídy a přípojky. K 1. 7. 2001 pak vyšly první „restrukturali­zované“ podmínky RID, když ty byly poprvé zpracovány do podoby, kterou známe do dnešních dní a to členění podle částí, kapitol, oddílů a pododdílů. Protože to byla velká změna, bylo odpovědnými grémii rozhodnuto stanovit přechodné období dlouhé 1,5 roku, takže až od 1. 1. 2003 začaly platit „restrukturali­zované“ podmínky RID a znovu se pak přešlo na pravidelný 2letý cyklus změn.

Směrnice EU zavádí nové verze předpisů ADR/ADN a RID 2021

26.1. – Směrnice EU 2020/1833 zavádí nové verze předpisů ADN/ADR/RID o přepravě nebezpečných věcí v přílohách ke Směrnici 2008/68 / ES.

Mnohostranná dohoda M 330 nahradila dohodu ADR

12.12. - Mnohostranná dohoda M 330 podle oddílu 1.5.1 ADR nahrazuje dohodu ADR, která skončila platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu podepsala dne 26. 10. 2020 a k ní přistoupila i Česká republika.

Dohoda RID 6/2020: Platnost osvědčení BP byla prodloužena

Mnohostranná dohoda RID 6/2020 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 1/2020, která končí platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 2. listopadu 2020 a dne 5. 11. 2020 k ní přistoupila Česká republika.

​OTIF: Změny RID 2021 začnou platit od ledna

21.11. – Generální sekretariát Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) dne 2. listopadu 2020 všem členským státům COTIF oznámil, že s ohledem na skutečnost, že žádný ze členských států COTIF do 1. listopadu 2020 nepodal podle jednacího řádu Výboru znalců RID proti navrhovaným a schváleným změnám Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) námitky, tyto změny vstupují v platnost od 1. ledna 2021.


ČR přistoupila k mnohostranné dohodě RID 5/2020

13.11. – Mnohostranná dohoda RID 5/2020 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci a to ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem platných právních předpisů o odpadech. Konkrétní podmínky jsou přesně stanoveny v této dohodě a týkají se dále kvalifikace, obalů, podmínek pro přepravu ve volně loženém stavu, označování kusů a údajů v přepravním dokladu.

spinner