EASA se mění na IASA

EASA se mění na IASA

27.3. - EASA (European Association of Safety Advisers) - evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (BP) byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 BP. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko.

Sídlo IASA je v lucemburském Leudelange. Vrcholovým orgánem je Rada, které předsedá paní Marie Nicopulos z Polska, jejím zástupcem je pan Jesper Hornum z Dánska a generálním tajemníkem je pan Guillaume Le Coz z Francie.

IASA má od března 2015 status pozorovatele ve věcech týkajících se kapitoly 1.8.3 ADR / RID / ADN na společném zasedání EHK OSN / OTIF.

(sh)

Foto: IASA

spinner