Mnohostranné dohody dle 1.5.1 RID

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 RID

28.4. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve.

Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost právě tzv.„mnohostrannou dohodou“ (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Řádu RID pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu. Je jen na vůli a rozhodnutí smluvních států, zda k dohodě přistoupí, či nikoliv. Platnost je omezena na 5 let proto, že do těchto 5 let by se ustanovení mnohostranné dohody mělo objevit v podmínkách RID, čímž pak dohoda pozbývá platnosti.

V současnosti jsou pro Řád RID platné tyto mnohostranné dohody:

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a aktuální přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na webu OTIF. Výše uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 Řádu RID.

(sh)

Foto: OTIF

spinner