​Platnost osvědčení bezpečnostních poradců je prodloužená

​Platnost osvědčení bezpečnostních poradců je prodloužená

3.3. - Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která skončila platnost nejdéle 28. února 2021. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 25. ledna 2021 a dne 25. února 2021 k ní přistoupila Česká republika.

Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, platná do 30. září 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 1.8.3.16.2 RID před 1. říjnem 2021.

Dohoda je platná do 1. října 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Podrobnosti a aktuální stav lze zjistit ze stránek MD ČR, případně OTIF.

(sh)

Foto: SH

spinner