Nebezpečné věci

​Písemné pokyny ADR prošly změnou

22.2. – Se změnami podmínek pro přepravu nebezpečných věcí podle Dohody ADR, které platí od 1. ledna 2017 došlo také k novelizaci písemných pokynů uvedených v oddíle 5.4.3 Dohody ADR. Novelizované písemné pokyny 2017 jsou uvedeny již ve 12 jazykových mutacích na webových stránkách Evropské hospodářské komise OSN.

​Od ledna platí nové verze mezinárodních dohod ADR/RID/ADN

1.2. – Směrnicí KOMISE (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku. Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU L 345/48 dne 20.12.2016.

​Pokračují práce na přepracování Vzorových předpisů OSN

31.8. – V Ženevě na 48. zasedání Podvýboru pro přepravu nebezpečných věcí pokračovali experti na přepravu nebezpečných věcí OSN na přepracovávání 20. vydání Vzorových přepisů OSN. Zaměřili se hlavně na otázky klasifikace, obaly, kontejnery a označování.

Novinky v řádu RID dostaly v Bernu finální podobu

11.8. - V závěru měsíce května 2016 se v Bernu uskutečnilo 6. zasedání stálé skupiny RID a následně i 54. zasedání znalců RID. Dokončily se zde a schválily poslední změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), které budou platit od 1. ledna 2017. Zasedání se zúčastnila i delegace České republiky pod vedením vedoucího oddělení odboru 130 MD ČR Ing. Luboše Knížka. Prvním bodem jednání bylo projednání posledních „drobných“ změn, které byly přijaty na počátku května 2016 zasedáním WP.15 (silnice) a které mají vliv i na železniční přepravu nebezpečných věcí. Následovaly návrhy, které se naopak týkaly pouze věcí čistě železničních, jako například novelizace Vyhlášky UIC 471–3 „Kontroly zásilek nebezpečných věcí“, novelizace NHM kódů, či používání „check-listů“ při nakládce plynových cisteren.

​Aktuality z oblasti přepravy nebezpečného zboží 1

​Aktuality z oblasti přepravy nebezpečného zboží 1 Premium

27.6. – V závěru měsíce května 2016 se v Bernu (Švýcarsko) uskutečnilo 6. zasedání stálé skupiny RID, které zpracovalo poslední drobné změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, který bude platit od 1. ledna 2017. Jednalo se o změny přijaté Společným zasedáním ADN / ADR a RID, jakož i změny společné pro silniční přepravu nebezpečných věcí přijaté na 100. zasedání WP 15 na počátku května 2016.

​Řada opatření má snížit následky případných nehod

Žádná nová témata na kolejích – tak by se dal charakterizovat předchozí rok v oblasti techniky u cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí. Diskuse se stále točí kolem pasivních bezpečnostních opatření, která zmírňují účinky nehody. Jedná se například o detekci vykolejení – přístroje, které automaticky rozpoznají vykolejení a zabrzdí.

​Firmy se obávají nákladů při registraci chemických látek

​Firmy se obávají nákladů při registraci chemických látek Premium

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky průzkumu k nařízení REACH, které ukládá výrobcům a dovozcům chemických látek povinnost registrovat chemické látky, pokud jsou vyráběny nebo dováženy v množství větším než jedna tuna ročně. Z výsledků průzkumu mimo jiné vyplývá, že se většina respondentů obává výše nákladů spojených s touto registrací. Výzkum realizovalo MPO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky mezi malými a středními podniky.

​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn

​Nové předpisy budou řešit i přepravy nádrží na plyn Premium

Zasedání expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí začalo přijímat první rozhodnutí pro vydání 20. vzorových předpisů OSN. Různá témata byla poprvé projednávána a většinou odložena k projednání na následujících zasedáních. Změny by se pak měly objevit v ADR/RID a ADN 2019. Zasedání expertů OSN předsedal Duane Pfund z USA, zúčastnili se ho zástupci 22 států s právem hlasovat a více než 30 nevládních organizací.

Zasedání ADR/ADN/RID

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

Současné znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná připravovat znění podmínek, které budou platit od roku 2017. Proto se v září sešlo společné zasedání ADR/ADN a RID, které pokračovalo v „nikdy nekončící“ práci. Zasedání se zúčastnili zástupci celkem 24 členských států, Evropské unie, OSŽD a 17 nestátních mezinárodních organizací. Své zástupce měla i Česká republika. První týden byl vedoucím delegace Ing. Rajdl Luboš z odboru 110 Ministerstva dopravy, účastníkem za Drážní úřad Ing. Vojtěch Meinert a druhý týden vzhledem k úspoře finančních prostředků byl vedoucím delegace Ing. Luboš Knížek z odboru 130 Ministerstva dopravy a Stanislav Hájek z Drážního úřadu.

Předpisy ADR a RID

Práce na změnách předpisů ADN/ADR a RID započaly

V době, kdy začaly platit změny předpisů pro přepravu nebezpečného zboží ADN/ADR a RID, které jsou platné od 1. ledna letošního roku, se v březnu sešli v Bernu účastníci dalšího společného zasedání ADR, ADN a RID, aby pokračovali v projednávání jejich změn, které budou platit od 1. ledna 2017. Předsedou zasedání byl zvolen už loni na podzim zvolen C. Pfauvadel z Francie, jeho zástupcem pak H. Rein z Německa.

spinner