​Řád RID 2017 byl zveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv

​Řád RID 2017 byl zveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv

26.4. – Desátý dubnový den byl ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 20/2017, Částka 11, zveřejněn Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2017. Změny v řádu schválilo 54. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu v květnu 2016.

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 53. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 22. května 2014), vyhlášené pod č. 19/2015 Sb. m. s.

Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2017 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(sh)

spinner