​Písemné pokyny ADR prošly změnou

​Písemné pokyny ADR prošly změnou

22.2. - Se změnami podmínek pro přepravu nebezpečných věcí podle Dohody ADR, které platí od 1. ledna 2017 došlo také k novelizaci písemných pokynů uvedených v oddíle 5.4.3 Dohody ADR. Novelizované písemné pokyny 2017 jsou uvedeny již ve 12 jazykových mutacích na webových stránkách Evropské hospodářské komise OSN. 

Jedná se o písemné pokyny v jazycích anglickém, českém, dánském, francouzském, lotyšském, maďarském, německém, norském, portugalském, rumunském, ruském, švédském. Písemné pokyny lze stáhnout na níže uvedených adresách:

Písemné pokyny v češtině:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Czech_2017.pdf

Písemné pokyny v různých jazykových mutacích:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

Písemné pokyny dle Dohody ADR 2015 platí do 30. června 2017.

(sh)

spinner