Dohoda RID 6/2020: Platnost osvědčení BP byla prodloužena

Dohoda RID 6/2020: Platnost osvědčení BP byla prodloužena
Mnohostranná dohoda RID 6/2020 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 1/2020, která končí platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 2. listopadu 2020 a dne 5. 11. 2020 k ní přistoupila Česká republika.

Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, platná do 28. února 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 1.8.3.16.2 RID před 1. březnem 2021.

Dohoda je platná do 1. března 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Podrobnosti a aktuální stav lze zjistit ze stránek MD ČR: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Prepr... příp. OTIF: http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3C-...

Dle MD a OTIF.org, zpracoval sh

Foto: archiv

spinner