​Bylo zveřejněno deváté vydání GHS

​Bylo zveřejněno deváté vydání GHS

12.10. - Na svém zasedání v prosinci 2020 přijal Výbor odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a pro globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek řadu změn, které byly zapracovány do osmého vydání GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Jedná se především o tyto změny a novinky:

- kapitola 2.1 (Výbušniny), lepší zohlednění rizika výbuchu výbušnin, které nejsou (zatím) připraveny k přepravě;

- souhrnné tabulky pro klasifikaci a označování v Přípojku 1;

- bezpečnostní pokyny;

- odkazy na zkušební směrnice OECD pro zkoušení chemikálií v Přípojcích 9 a 10.

GHS Rev. 9, 2021, je v současné době k dispozici v angličtině a francouzštině. Plánuje se jejich překlad do oficiálních jazyků OSN, což jsou arabština, čínština, ruština a španělština. Dokumenty mají být rovněž k dispozici na webových stránkách Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).

(sh)

Foto: SH

spinner