Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí

21.9. - Evropská komise zveřejnila rozhodnutí komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2018/936 ze dne 29. června 2018, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddíl II.3 přílohy II a oddíl III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tj. neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

- silnice: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko a Švédsko,

- železnice: Dánsko, Francie, Německo, Spojené království a Švédsko.

(sh)

spinner