Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři

Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři

28.11. – Jako Amendment (Amdt.) 39–18 IMDG-Code vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí námořní přepravou. Předpis sice vstupuje v platnost až od 1 ledna 2020, ale kvůli harmonizaci s předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ostatních nositelů dopravy (silnice, železnice, říční a letecká doprava), lze tuto změnu dobrovolně aplikovat již od 1. ledna 2019.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner