OTIF zveřejnil kontrolní listy pro cisternové vozy

OTIF zveřejnil kontrolní listy pro cisternové vozy

17.5. - Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF zveřejnila „check listy“ pro plnění a vyprazdňování cisternových vozů, a to jak pro kapaliny, tak i plyny, které byly schváleny na 10 zasedání stálé pracovní skupiny Výboru RID.

Zveřejněním těchto standardizovaných „check listů“ je podle OTIF dosaženo cíle, že při plnění a vyprazdňování cisternových vozů se bude postupovat jednotně, odborně a nebude docházet k chybám odborného personálu u plničů a vykládců. „Check listy“ obsahují nutné pracovní postupy, které je třeba během plnění a vyprazdňování dodržovat, aby nedocházelo k únikům a netěsnostem. Check listy lze získat online (německá a anglická verze):

Befüllen und Entleeren von Kesselwagen für flüssige Stoffe

Befüllen und Entleeren von Gaskesselwagen

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc1_Report_StandingWG/CE_GTP_2018-B_Add_2_e_report.pdf

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc1_Report_StandingWG/CE_GTP_2018-B_Add_1_e_report.pdf

(sh)

spinner