Evropská unie

IRU varuje před směrnicí o přepravě nebezpečných věcí

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU na začátku července varovala před novou směrnicí Evropské komise o přepravě nebezpečných věcí v Evropě. Podle názoru IRU by mohla v konečném důsledku výrazně snížit konkurenceschopnost silničních dopravců i Evropy jako celku. „Zásadně odmítáme jakoukoli preferenci některého druhu dopravy právními předpisy. Nová směrnice přijatá Evropským parlamentem povede pouze ke zvýšení nekontrolovaných rizik a přiměje evropský chemický průmysl k přesunu výroby jinam,“ uvedla IRU ve svém prohlášení.

Pro silniční a železniční dopravu nabude směrnice účinnosti v červnu příštího roku, pro vnitrozemskou vodní dopravu je stanoveno přechodné období do června roku 2011. Jednotlivým členským státům Evropské unie umožní nejen předepisovat určité trasy, ale také způsob dopravy nebezpečných věcí.

Doprava nebezpečných věcí po železnici a vnitrozemských vodních cestách přináší podle IRU mnohem více rizik než silniční doprava. Centra překladu z železnice a říční dopravy často leží blízko městských center, kde je velmi vysoká hustota obyvatelstva. Statistiky udávají, že 80 procent nehod souvisejících s přepravami nebezpečných věcí vzniká v přístavech a na seřaďovacích nádražích během překladu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Vedení IRU v této souvislosti vyzvalo Evropskou komisi, aby změnila přístup k řešení celé problematiky, protože jinak dojde k vytvoření většího prostoru pro ohrožení obyvatelstva.

„Smyslem existence všech předpisů o přepravě nebezpečných věcí je zajistit co nejbezpečnější provoz. Mělo by proto platit, že odesílatel, přepravce i příjemce by měli mít stejnou svobodu zvolit nejvhodnější způsob přepravy. Pokud bude jakýmkoli nařizováním ohrožena, nevyhnutelně to povede k přesunu výrobních kapacit evropského chemického průmyslu mimo Evropskou unii,“ uvedl k tomu prezident expertní skupiny IRU pro přepravu nebezpečných věcí (GEMD) Paul Wauters.

n

www.iru.org

spinner