Policie ČR

Počet dopravních nehod řidičů ADR je velmi vysoký

Počet dopravních nehod řidičů ADR je velmi vysoký

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči vozidel dopravujících nebezpečné věci, je vzhledem k možnému nebezpečí při havárii velmi vysoký. V posledních třech letech se tato vozidla podílela na celkem 298 dopravních nehodách, z nichž 151 zavinili přímo jejich řidiči při přepravách podle dohody ADR. Minulý týden to uvedl pplk. Bc. Pavel Nosek z Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia.

Od roku 2003 do roku 2011 se událo celkem 1425 dopravních nehod s účastí vozidla přepravujícího nebezpečné věci a zahynulo při nich celkem 39 osob. „V souhrnu za celé toto období se to může jevit jako malý počet, ale cílem dopravní policie je, aby k tak tragickým událostem docházelo co nejméně,“ uvedl Pavel Nosek. V posledních třech letech byl již trend příznivější a pouze jednu z celkem devíti obětí na životech zavinil řidič přepravující nebezpečné věci.

Při nehodách s účastí vozidel jedoucích v režimu ADR bylo v tomto období těžce zraněno deset osob, z toho šest vinou řidičů ADR. Lehkých zranění policie eviduje 59, z nich 30 měli na svědomí řidiči vozidel s přepravami ADR.

Celková hmotná škoda dosáhla 65 342 900 Kč a více než polovina, téměř 39 milionů Kč, šla na vrub řidičů ADR.

Při 298 nehodách, na nichž se během posledních tří let podílela vozidla s nebezpečnými věcmi, v sedmnácti případech unikla z vozidla nebezpečná látka.

Podle Pavla Noska se počet nehod při přepravách ADR v posledních letech snížil především z toho důvodu, že pokud nedošlo ke zranění či úniku nebezpečné věci a škoda na vozidle nepřesáhla sto tisíc Kč, řidiči již nemuseli nehodu policii hlásit.

Nejvíce nehod mají cisterny s pohonnými hmotami

Policie rovněž sleduje, o jakou látku a o jaký dopravní prostředek se jedná. Nejvíce nehod utrpěla v uplynulých třech letech cisternová vozidla (celkem 217 nehod) dopravující benzin (celkem 71 nehod) a naftu (celkem 66 nehod). V posledních letech se výrazně zvyšoval počet nehod při přepravách tzv. technických plynů, jako jsou například propan-butan, vodík či stlačený zemní plyn. Vozidla, která je přepravovala, se podílela na 88 nehodách.

„Vysoká nehodovost cisternových vozidel je zřejmě dána i tím, že se jedná o nejčastější způsob přepravy nebezpečných věcí, zejména při distribuci technických plynů a pohonných hmot. Na druhou stranu cisterny si na silnici všimne každý, ale vozidla přepravujícího kusové zásilky už ne, protože od běžných vozidel se neliší a bývá označeno jen oranžovou výstražnou tabulkou. A možná také to je jeden z důvodů, proč jsou nehody při přepravě kusových zásilek druhé nejpočetnější,“ dodal Pavel Nosek.

Požadavky na řidiče

Dohoda ADR specifikuje požadavky na řidiče, kteří přepravy nebezpečných věcí provádějí. Jsou v ní stanoveny základní požadavky na školení řidičů podle jednotlivých tříd, ale také podmínky pro přepravy v cisternách. „Obecně se však dohoda ADR věnuje více samotnému označování cisteren než způsobu jízdy s nimi. To už je více na zodpovědnosti dopravce, který by měl řidičům zajistit kvalitní vzdělávání, a to nejen po teoretické, ale i praktické stránce. Noví řidiči by také měli být nasazování nejprve spolu se zkušenými kolegy a měli by být na specifika přepravy látek v cisternách upozorněni, například na možné rázy kapaliny během jízdy. A to i přesto, že cisterny jsou většinou konstruovány tak, aby pohyby přepravované látky byly minimální,“ uvedl dále Pavel Nosek.

Roste počet druhů přepravovaných látek

Za poslední tři roky je podle údajů policie patrný nárůst počtu druhů nebezpečných věcí přepravovaných ve vozidlech, která se podílela na dopravních nehodách. V roce 2009 to bylo 22 látek (22 UN čísel), které byly přítomny při 97 haváriích. Nejčastěji (v 53 případech) se jednalo o pohonné hmoty.

V roce 2010 se počet látek zvýšil na 35 a k nehodám došlo při 115 přepravách. Loni pak počet druhů přepravovaných nebezpečných věcí vzrostl o čtyři na 39 a počet nehod se zvýšil o 12 na 127.

Hlavní příčinou nehod nesprávný způsob jízdy

Co se týče příčin dopravních nehod, policie používá při přepravách ADR stejnou klasifikaci jako při ostatních nehodách. Eviduje například způsob jízdy, nevěnování se řízení, rychlost, přednost, předjíždění či ostatní případy (technický stav nebo technické závady, například uvolnění kola).

„Nejčastější příčinou nehody při přepravách nebezpečných věcí je způsob jízdy. V roce 2009 vedl k třiceti, v roce 2010 ke 44 a loni k 39 nehodám. Přitom zhruba polovinu z nich zavinili řidiči vozidel s nebezpečnými věcmi,“ uvedl Pavel Nosek. Varující je podle něj i skutečnost, že v této kategorii byl nejčastější náraz kamionu do vpředu jedoucího vozidla; celkem k němu během tří let došlo 36krát a přesně polovinu z těchto nehod opět zavinili řidiči vozidel ADR. „Jednou z nejčastějších příčin nehod zaviněných řidiči ADR je tedy nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ do­dal.

Závažné jsou však podle Pavla Noska i příčiny, které policie označuje jako nevěnování se řízení. Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci takto zavinili čtyřicet nehod. Na dalším místě je nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. „Samotného mě překvapila tak vysoká účast vozidel ADR na nehodách způsobených nedáním přednosti v jízdě (řidiči přepravující nebezpečné věci je zavinili desetkrát, celkem jich bylo 46). Nejednalo se však o nedání přednosti například zprava nebo na světelné křižovatce, ale velmi často šlo o nehody při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého,“ uzavřel Pavel Nosek.

spinner