Přeprava nebezpečných věcí

Znalci v Bernu schválili změny RID platné od roku 2011

Pod záštitou Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) se v květnu v Bernu uskutečnilo 48. zasedání znalců RID. Nejdůležitějším bodem jeho programu bylo s konečnou platností schválit změny, které pro přepravy nebezpečných věcí po železnici začnou platit od 1. ledna příštího roku.

Před samotným projednáváním změn nového řádu si účastníci vyslechli informace o květnovém jednání pracovní skupiny Technika cisteren a vozidel, na jehož programu byla problematika detektorů vykolejení, tzv. úkapů z cisternových vozů, předkládání zpráv o nehodách a reforma přechodných ustanovení.

Samotné schvalování změn RID probíhalo na základě dvousetstránkového dokumentu, který vypracoval sekretariát OTIF. Do předloženého materiálu však bylo nutno ještě zapracovat změny, které přijalo Společné zasedání znalců letos v březnu, a také výsledky květnového zasedání pracovní skupiny WP.15.

Český návrh přijat

Vedle toho zasedání projednalo i nové návrhy, které ještě měly šanci se dostat mezi změny platné pro RID 2011. Jako první přišla na řadu Česká republika se svým návrhem, který se týkal mezidobé zkoušky u cisteren, které nejsou dosud označeny písmenem L. Návrh vznikl z popudu ČD Cargo a byl předložen již na minulém zasedání, které jej vrátilo k přepracování. V diskusi například Mezinárodní unie vlastníků železničních vozů (UIP), Švýcarsko či Nizozemsko navrhovaly, aby bylo možné získávat některé údaje ze štítku. Poté, co zástupci České republiky opětovně vysvětlili, že z hlediska bezpečnosti práce takový postup není možný, a přiblížili, jak se kontroly provádějí například u ČD Cargo, byl návrh těsnou většinou přijat.

V RID 2011 tak bude přechodné ustanovení 1.6.3.25 doplněno o nový text, který navrhla Česká republika: „Jestliže za datem příští zkoušky/prohlídky podle odstavce 6.8.2.5.2 není uvedeno písmeno L, pak datum stanovené pro provedení příští zkoušky/prohlídky nesmí být překročeno.“

Pro urychlení zavedení nového ustanovení Česká republika vypracuje multilaterální ujednání. Přijetí návrhu je svým způsobem historické, protože poprvé v existenci ČR byl návrh na změnu RID nejen předložen, ale i schválen. Byla to zároveň i poslední novinka, která byla mezi změny RID doplněna. Žádné další nové návrhy již schváleny nebyly.

Dopad i na osobní dopravu

Přestože se RID zabývá především nákladní přepravou, jedna kapitola (7.7) je věnována také přepravě nebezpečných věcí v příručním či cestovním zavazadle. Také tato kapitola byla s platností od 1. ledna 2011 novelizována. S výhledem na změny platné od roku 2013 bude obdobně řešena i novelizace přepravy nebezpečných věcí jako spěšnina.


Schválené změny budou vydány jako konsolidovaný text, který bude jednotlivým zemím předložen nejpozději do 31. července letošního roku. Příští zasedání se bude konat od 2. do 5. listopadu v Lucemburku.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID

spinner