Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí

Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí

27.2. – Směrnice 2014/103/ES se přizpůsobuje směrnici 2008/68/ES k dohodě ADR 2015. V Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I. 1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Směrnice byla vydána 15. února 2018, s účinností od 7. března.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner