​Zveřejněno 20. vydání Vzorových předpisů OSN

​Zveřejněno 20. vydání Vzorových předpisů OSN

7.11. - Na domovské stránce Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) bylo zveřejněno 20. revidované vydání vzorových předpisů OSN, tzv. "Orange Book" (v angličtině, francouzštině a španělštině). Tato doporučení představují základ pro ADR / RID / ADN 2019, jakož i pro předpis IMDG-Code , Amendment 39-18 pro námořní dopravu.

Proti 19. vydání jsou dle EHK OSN zvláště důležité tyto změny:

 • u předmětů obsahujících nebezpečné látky nebo předměty,
 • u klasifikace hnojiv na bázi dusičnanu amonného,
 • u klasifikace žíravých směsí,
 • u stabilizace rybí moučky k zabránění samovolnému ohřevu,
 • u dopravních jednotek, které obsahují lithiové baterie a které se používají k ukládání elektrické energie,
 • u pokynů pro balení pro poškozené nebo vadné lithiové baterie,
 • u dostupnosti zkušebních protokolů o lithiových bateriích,
 • u přepravy nestabilních látek s řízenou kontrolou teploty,
 • u přepravy vozidel poháněných hořlavými kapalinami, hořlavými plyny, palivovými články nebo bateriemi.
 • Na internetových stránkách UNECE jsou také k dispozici různé části Vzorových předpisů OSN jako jednotlivé dokumenty, ve kterých jsou tyto změny barevně označeny.

  (sh)

  spinner