​Vyšlo už sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

​Vyšlo už sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

12.9. - Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) zveřejnila na svých webových stránkách 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Vedle úvodu a 10 přípojků obsahuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) obvyklé části fyzikální nebezpečnost, zdravotní nebezpečnost, nebezpečnost pro životní prostředí.

Sedmé vydání obsahuje například

- přepracovaná kritéria pro zařazování hořlavých plynů do kategorie 1,

- doplnění, která lépe vysvětlují zdravotní nebezpečnost,

- směrnice, které rozšiřují platnost odstavce 14 bezpečnostního listu pro všechny volně ložené látky, které se přepravují v námořní dopravě,

- přepracovaná upozornění pro Annex 3,

- příklad, jak označovat malé obaly/kusy s rozložitelnými značkami v Annex 7.

Nové znění je k dispozici ve francouzském a anglickém jazyce. Je možné je rovněž stáhnout v PDF a to buď kompletní, případně po jednotlivých kapitolách a přípojcích. V tištěné podobě stojí GHS 135 USD na Bookshop OSN.

(sh)

spinner