Dopravní politika

IRU: Nejasnosti u CountEmissions EU stále přetrvávají

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vítá dohodu Rady o přístupu well-to-wheel (od zdroje ke kolu) pro počítání emisí v odvětví dopravy. Hlavní nejasnosti však přetrvávají v otázce, jak zacházet se subdodávkami, které jsou v silniční dopravě běžnou praxí, a kolik byrokracie a nákladů nové výpočty dopravcům přinesou.

​Svaz průmyslu a dopravy ČR: Průmysl v listopadu poklesl

8.1. – Průmyslová produkce v listopadu meziročně reálně klesla o 2,7 %, samotný zpracovatelský průmysl poklesl o 2 %. Kondice celého sektoru není příliš příznivá, o čemž svědčí celkové snížení produkce za loňský leden až listopad. Většina sledovaných odvětví se potýká se snížením výkonu již více než rok a s negativními výsledky se potýká např. i strojírenství, jež bylo donedávna v kladných číslech. Mírný růst automotive a některých navazujících oborů nedokázal kompenzovat převažující klesající trend.

​Statistiky LNG: Do Eemshavenu připlulo zatím 30 lodí s plynem pro Česko

7.1. – Třicet obřích tankerů se zkapalněným plynem pro Česko zatím připlulo do nizozemského terminálu Eemshaven, kde byl následně po převedení do plynné podoby vtlačen do přepravní soustavy. Z toho 26 tankerů připlulo v roce 2023 a ostatní lodě ještě v roce 2022. Celkově ČEZ zajistil tímto způsobem 2,7 miliardy metrů krychlových plynu, což se více než třetině české roční spotřeby. Ani jedna molekula plynu nepocházela z Ruska, většina lodí dorazila ze Spojených států. V letošním roce předpokládá ČEZ opět v Eemshavenu pokračovat tempem dvou až tří lodí měsíčně. Uvedl to mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík.

​Z Ředitelství silnic a dálnic se stal státní podnik

2.1. – Začátek roku 2024 přináší další z klíčových změn v resortu dopravy – Ředitelství a dálnic ČR (ŘSD) funguje jako státní podnik. Forma státního podniku přinese podle resortu dopravy ještě efektivnější využití finančních prostředků i větší konkurenceschopnost na trhu práce. Umožní i lepší plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Podnik má již i svoji dozorčí radu.

Ředitelství silnic a dálnic se z příspěvkové organizace mění na státní podnik

1.1. - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) se dnes na základě novely zákona o pozemních komunikacích přeměňuje ze státní příspěvkové organizace na státní podnik. Transformace má podle ministra dopravy Martina Kupky zefektivnit využívání financí, umožnit dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic první třídy a zvýhodnit pozici ŘSD na trhu práce. O detailech a dopadech procesu přeměny bude v úterý na společné tiskové konferenci informovat Kupka a ředitel ŘSD Radek Mátl. Zároveň novela ode dneška umožní jednodušší odstraňování nelegálních reklamních poutačů u silnic. Řešit ho budou správci nebo vlastníci komunikací.

Vodík v ČR v roce 2023: Klíčová legislativa, nové plničky, elektrolyzér či testy autobusu

24.12. - V roce 2023 došlo k výraznému posunu v oblasti vodíku na evropské úrovni. Evropská komise v únoru vydala legislativu osvětlující metodologii výroby obnovitelného vodíku na území Evropské unie. Projekty zaměřující se na výrobu obnovitelného vodíku elektrolýzou vody tak konečně dostaly do ruky nápovědu, jak docílit toho, aby byl vodík opravdu zelený.

Dopravní sektorové strategie: Priority a cíle v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury

21.12. - Vláda včera vzala na vědomí Informaci o stavu zpracování materiálu Dopravní sektorové strategie 3. fáze – Střednědobý plán údržby, rozvoje a financování dopravní infrastruktury pro období 2024–2033 s výhledem do roku 2050. Dokument, který navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050, představuje základní koncepční materiál Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy i dopravní infrastruktury a současně dává konkrétní podobu plánu vlády pro restart Česka.

​Emisní norma Euro 7 bude výrazně přijatelnější, potvrzuje to dohoda na jejím finálním znění

19.12. – Návrh nové emisní normy Euro 7 bude nakonec výrazně přijatelnější a realističtější, než bylo původně navrženo. Potvrzuje to finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou, která byla dne 18. prosince 2023 dosažena. České republice se během více než rok dlouhého vyjednávání podařilo uhájit všechny své klíčové požadavky. Emisní limity výfukových plynů v případě aut a dodávek zůstanou na úrovni současné normy Euro 6, a to včetně podmínek testování pro osobní vozidla. Dále došlo k prodloužení lhůt vstupu nových pravidel v platnost, zásadních změn doznal i systém monitorování emisí vozidla.

Zdeněk Zajíček (HK ČR): Česko je dnes na křižovatce, potřebuje vizi pro další směřování

Česká ekonomika v současné době stagnuje, snižuje se kupní síla a důsledky pociťují jak výrobní a obchodní společnosti, tak dopravci a logistické firmy. O vyjádření, co je nyní nejvíce zapotřebí pro zlepšení této situace, jsme pořádali prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka.

Vydání DN č. 25 - 26

Výběr článků z DN 25 – 26 přineseme 11. ledna.

(red)

spinner