DN č. 19 - IAA Hannover 2018, Automobilová technika, InnoTrans Berlín, vychází 13.9., uzávěrka již 23.8.! 

Nebezpečné věci

OTIF zveřejnil předběžné změny RID 2019 Premium

OTIF zveřejnil předběžné změny RID 2019

24.5. – Sekretariát mezistátní organizace pro mezinárodní železniční přepravu OTIF zveřejnil na svých internetových stránkách konsolidované znění změn do RID pro rok 2019. Toto znění je připraveno ke schválení od 1. ledna příštího roku. Cílem je, aby členské státy mohly začít práce na překladu.

Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí Premium

Novela směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí

27.2. – Směrnice 2014/103/ES se přizpůsobuje směrnici 2008/68/ES k dohodě ADR 2015. V Úředním věstníku EU byla zveřejněna směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I. 1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Směrnice byla vydána 15. února 2018, s účinností od 7. března.

PF 2018

Redakce Dopravních novin vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017, a do nového roku přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejen v práci, ale i v soukromém životě.

​Zveřejněno 20. vydání Vzorových předpisů OSN

7.11. – Na domovské stránce Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) bylo zveřejněno 20. revidované vydání vzorových předpisů OSN, tzv. „Orange Book“ (v angličtině, francouzštině a španělštině). Tato doporučení představují základ pro ADR / RID / ADN 2019, jakož i pro předpis IMDG-Code , Amendment 39–18 pro námořní dopravu.

​Zveřejněn návrh evropské normy o nádržích na přepravu nebezpečných věcí

23.10. – K dispozici případným zájemcům je už návrh nové evropské normy DIN EN 12972:2017–09 Nádrže pro přepravu nebezpečných věcí – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží v německé a anglické verzi.

​Kvalita přepravy nebezpečných věcí na železnici v Německu loni se mírně zvýšila

18.9. – Podle roční zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) za rok 2016 byly u 7,2 procenta přeprav nebezpečných věcí po železnici zjištěny závady. Proti lehkému nárůstu v roce 2015 je to tentokrát pokles.

​Vyšlo už sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

12.9. – Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) zveřejnila na svých webových stránkách 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Vedle úvodu a 10 přípojků obsahuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) obvyklé části fyzikální nebezpečnost, zdravotní nebezpečnost, nebezpečnost pro životní prostředí.

​Nabídka bezpečnostních poradců v Německu je stabilní

27.7. – Ke konci loňského roku mělo ve Spolkové republice Německo oprávnění školit a zkoušet bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí (BP) 215 organizací pro silniční přepravu (rok 2015: 208), pro železniční přepravu 126 (rok 2015: 124), pro vnitrozemskou vodní dopravu 39 (rok 2015: 34) a pro námořní přepravu 76 (rok 2015: 72). To svědčí o stabilitě nabídky.

​Řád RID 2017 byl zveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv

26.4. – Desátý dubnový den byl ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 20/2017, Částka 11, zveřejněn Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2017. Změny v řádu schválilo 54. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu v květnu 2016.

​V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení

10.4. – V Dohodě ADR / ADN a Řádu RID 2017, pododdíle 1.6.1.30 došlo ke změně přechodného ustanovení, když bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v odstavci 5.2.2.2.1.1 (= ADR/ADN/RID 2013) platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019. Důvodem k tomuto prodloužení lhůty je možné další prodloužené této lhůty v ADR/ADN/RID 2019.

spinner