Nebezpečné věci

Zasedání stálé pracovní skupiny expertů RID

19.1. - Ve dnech 20. až 23. listopadu se v Londýně konalo 16. zasedání stálé pracovní skupiny Výboru expertů RID, které zároveň připomnělo 130. výročí vydání Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

Společnost cargo-partner spustila LCL servis pro nebezpečné zboží

19.12. - Mezinárodní poskytovatel přepravy a logistiky cargo-partner opět rozšířil svoji nabídku LCL řešení a zavedl novou službu konsolidace námořní přepravy nebezpečného zboží z Číny do Evropy. Servis je vhodný pro různé automobilové produkty, včetně komponentů, autobaterií a elektronického zboží s různými typy integrovaných baterií.

Mnohostranná dohoda RID 2/2023

29.11. - Česká republika 16. listopadu podepsala mnohostrannou dohodu RID 2/2023 podle oddílu 1.5.1 RID. Mnohostranná dohoda se týká přepravy sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem (UN 3551) nebo sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem ob­sažených v zařízeních nebo balených se zařízeními (UN 3552) odchylně od ustanovení oddílu 3.2.1, tabulky A, za podmínek stanovených v této dohodě.

Společné zasedání pracovních skupin pro přepravu nebezpečných věcí

30.10. - Podzimní společné zasedání pracovních skupin ADN, ADR a RID pokračovalo v přípravě změn, které budou platit od 1. ledna 2025. Zasedání se uskutečnilo opět prezentační formou od 19. do 27. září v Paláci národů v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali naposled pod předsednictvím Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 22 členských států, Zimbabwe s hlasem poradním, Evropská unie (EU), Evropská železniční agentura (ERA) a 16 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupoval Jiří Kokeš z odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy.

​Podzim 2023 a příprava legislativy pro přepravy nebezpečných věcí

26.8. – Je tomu něco přes půl roku, co platí novelizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, silniční a železniční dopravou, a již se začínají připravovat změny, které budou platit od roku 2025.

​Zveřejněno 10. revidované vydání GHS

20.8. – Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) v Ženevě zpřístupnila k bezplatnému stažení desáté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS Rev. 10, 2023 – Purple Book). Zatím se jedná o verzi v angličtině a francouzštinu.

​Podmínky pro přepravu nebezpečných věci na železnicí slaví 130 let

16.8. – V roce 1893 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o železniční přepravě nákladů, známá také jako Bernská úmluva, která poprvé předpisově řešila přepravu nebezpečných věcí na železnicí, a to v Příloze 1 úmluvy, která obsahovala mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

I zásilka listového těsta může být klasifikována jako nebezpečné zboží

19.7. - Přeprava nebezpečného zboží a materiálů vyžaduje pečlivé plánování a dodržování předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizik je důležité mít správné informace o klasifikaci nebezpečného zboží, množstevních limitech a přepravních režimech, které definují UN čísla. Pro leteckou přepravu jsou to regule IATA Dangerous Goods, pro námořní přepravu IMDG. Přepravní společnost DSV v České republice ročně manipuluje s tisícovkou zásilek nebezpečného zboží po moři i ve vzduchu. Nebezpečná zásilka přitom může obsahovat i listové těsto – kvůli jeho stabilizaci suchým ledem na cestě z Čech do USA.

Eurotunel aktualizoval směrnice pro přepravu nebezpečných věcí

17.7. - Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z Dohody ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní podmínky, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. Směrnice jsou zpracovány v anglickém a francouzském jazyce.

Aktualizované vnitrostátní odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

7.7. – Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24.září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2023/1198 ze dne 21. června 2023, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddílu II.3 přílohy II a oddílu III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, které umožňují zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tj. neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

silnice – Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,

železnice – Dánsko, Francie, Německo, Švédsko,

vnitrozemské vodní cesty – Německo.

Jedná se o značné množství vnitrostátních odchylek. Konkrétní odchylky je třeba zjistit z vlastního rozhodnutí, které vyšlo 21. června 2023 v Úředním věstníku EU č. L 158.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

spinner