Mnohostranná dohoda RID 2/2023

Mnohostranná dohoda RID 2/2023

29.11. - Česká republika 16. listopadu podepsala mnohostrannou dohodu RID 2/2023 podle oddílu 1.5.1 RID. Mnohostranná dohoda se týká přepravy sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem (UN 3551) nebo sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem obsažených v zařízeních nebo balených se zařízeními (UN 3552) odchylně od ustanovení oddílu 3.2.1, tabulky A, za podmínek stanovených v této dohodě.

Přesné podmínky jsou uvedeny v mnohostranné dohodě, která je zveřejněna na webových stránkách OTIF v jazyce anglickém nebo německém; český překlad mnohostranné dohody je publikovaný na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Odesílatel musí uvést v přepravním dokladu: „Přeprava podle mnohostranné zvláštní dohody RID 2/2023“. Tato mnohostranná dohoda platí do 30. června 2025 pro přepravu po území smluvních států RID, jež tuto dohodu podepsaly a kterými jsou k dnešnímu datu Německo (iniciátor dohody) a Česká republika.

(sh)

Ilustrační foto: OTIF

spinner