DN č. 9 - Dopravní prostředky ve stavebnictví, Dopravní infrastruktura, vychází 26.4., uzávěrka již 5.4.! 

III. vlna zavedení systému evidence tržeb (EET) a její dopad na logistickou praxi

DOPRAVNÍ NOVINY a Svaz spedice a logistiky ČR Vás zvou na odborný seminář:

III. vlna zavedení systému evidence tržeb (EET) a její dopad na logistickou praxi

Poslední vlna zavádění povinností elektronické evidence tržeb se bezprostředně dotkne i firem zajišťujících dopravní a logistické služby (otázka dobírek přepravného či za zboží atp.).

 • Komplikací může být postupování těchto závazků na třetí osoby, práce v terénu (B2C)
 • Jaké mohou nastat situace, ve kterých bude poskytovatel logistických služeb povinen odeslat hlášení k EET
 • Jakými nástroji bude lze tato hlášení zajistit, jaké povinnosti nastanou ještě před spuštěním III. vlny v březnu 2018
 • Jak bude státní správa nápomocna při registraci, jakou podporu lze žádat již nyní

Seminář se bude konat dne 15. 11. 2017 v pražském hotelu ALWYN.

V případě Vašeho zájmu účastnit se semináře si, prosím, vyžádejte závaznou přihlášku u paní Kateřiny Budínové, e-mail: budinova@dnoviny.cz, tel. 226 205 070.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní noviny pořádají odborné semináře o efektivním řešení problémů, s nimiž se v současnosti při svém podnikání na dopravně-logistickém trhu setkáváte. 

Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR oslovují přední odborníky i zástupce státní správy, aby na těchto akcích předávali své praktické znalosti a zkušenosti. Témata seminářů vybíráme především podle aktuální situace na trhu a vývoje v české i evropské legislativě.

Semináře a konference Dopravních novin rovněž představují inovativní a zajímavé produkty a pravidelně se stávají místem pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Proběhlé semináře:

 • Nařízení EU k ochraně osobních údajů GDPR 17. 10. 2017 (ví­ce zde)
 • Nové celní předpisy v obchodní praxi 2017, 18. 4. 2017 (více zde)
 • Vyznáte se v NOZ? Otázky, které budí v noci speditéry., 2. 6. 2016
 • Celní kodex UCCA – změny 2016, 31. 3. 2016
 • Celní kodex UCCA – změny 2016, 10. 12. 2015 (více zde)  
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství, 4. 2. 2015 (více zde)
 • Zboží dvojího užití, 7.10.2014 (více zde)
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství, 10. 6. 2014 (více zde)
 • DPH u přepravy zboží a služeb souvisejících, 15. 4. 2014 (více zde)
 • Změny v organizaci Celní správy ČR, 27. 11. 2012
 • NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY & INCOTERMS & FBL, 22. 2. 2011, (více zde)
 • E-DOVOZ – elektronické celní řízení, 9. 6. 2010, (více zde)
 • Rozhodčí doložky v rámci smluv o přepravě zboží, 24. 2. 2010 (více zde)
spinner